Lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi kaivoslain muuttamisesta