Etusivu Tiedote Kutsu julkaisutilaisuuteen: Amnestyn selvitys kuntien toimista naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi

Kutsu julkaisutilaisuuteen: Amnestyn selvitys kuntien toimista naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi

Tutkija Satu Lidman selvitti Amnestyn toimeksiannosta naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseen liittyvien ihmisoikeusvelvoitteiden toteutumista kunnissa. Selvitys julkaistaan torstaina 26.1. Samassa yhteydessä esitellään myös ensimmäinen YK:n naisten oikeuksia valvovalle CEDAW-komitealle tehty valitus Suomea koskien.

Naisiin kohdistuva väkivalta on Suomessa yleistä ja heijastuu laajalti koko yhteiskunnan hyvinvointiin. Kuntapäättäjät tunnistavat ilmiön heikosti, ja vain harvassa kunnassa on selvitetty sen yleisyyttä. Väkivallan torjuminen on tehotonta ja uhripalvelut puutteellisia. Väkivaltatyön budjetit ovat pieniä. Naisiin kohdistuvan väkivallan parissa työskentelevät ovat epätietoisia sote-uudistuksen seurauksista palveluihin.

Selvitys osoittaa, että kunnissa on vain vähän ymmärrystä siitä, miten erityisen riskin ryhmään kuuluminen vaikuttaa väkivaltatilanteeseen. Erityisesti vammaiset naiset, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, turvapaikanhakijanaiset sekä muut heikosti suomea puhuvat naiset ovat vaarassa jäädä palvelujen ulkopuolelle.

Tämä näkyy myös Suomen historian ensimmäisessä CEDAW-komitealle tehdyssä yksilövalituksessa: erityistä tukea tarvitsevaa naista ei osattu tukea, vaikka väkivalta oli jo viranomaisten tiedossa. Tapaus johti lievästi kehitysvammaisen äidin ja kahden lapsen kuolemaan.

Amnesty vaatii, että jokaisen väkivaltaa kokeneen ulottuvilla on oltava laadukkaita ja ammattimaisia matalan kynnyksen palveluja, joiden äärelle pääsee ilman tarpeetonta byrokratiaa. Alueellinen epätasa-arvo palveluiden ja tuen saatavuudessa on poistettava. Työntekijät on koulutettava asianmukaisesti ja työn tekemiseen on varattava riittävät resurssit. 

Kyselyyn vastasi 88 eri kunnan edustajaa. Lisäksi selvitettiin viiden esimerkkikunnan kantoja syventävillä haastatteluilla (Helsinki, Jyväskylä, Lappeenranta, Maalahti, Tornio). Tutkimukseen osallistuivat kunnanvaltuustojen puheenjohtajat ja vastaavat sosiaalityöntekijät.

Aika: Torstaina 26.1.2017 klo 9–10.30

Paikka: Amnestyn toimisto, Hietaniemenkatu 7 A 

Tilaisuuden ohjelma:

9.00           Amnestyn tavoitteet kuntavaaleissa, toiminnanjohtaja Niina Laajapuro

9.15           Amnestyn kuntaselvityksen keskeiset tulokset, tutkija Satu Lidman

9.40           CEDAW-yksilövalituksen sisältö, professori Kevät Nousiainen ja OTT Merja Pentikäinen

10.00         Kysymyksiä ja keskustelua

Tilaisuus päättyy kello 10.30, jonka jälkeen on mahdollisuus haastatella tutkimuksen tekijöitä. Haastattelupyynnöt ja raportin tilaus ennakkoon (saatavilla 19.1.): kaisa.vakiparta@amnesty.fi tai 040 833 1532.

Pyydämme ilmoittautumisia 24.1. mennessä osoitteeseen kaisa.vakiparta@amnesty.fi tai 040 833 1532. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. 

Seuraa meitä: