Etusivu Kannanotot Ihmisoikeusjärjestöt vaativat transihmisten syrjinnän lopettamista kansainvälisenä transmuistopäivänä

Ihmisoikeusjärjestöt vaativat transihmisten syrjinnän lopettamista kansainvälisenä transmuistopäivänä

20.11. maanantaina vietetään kansainvälistä transmuistopäivää (Transgender day of Remembrance). Syy muistopäivän viettoon on jälleen kerran painava: Transgender Europe -järjestön mukaan vuoden aikana on murhattu 325 transihmistä.

Nämä murhat osoittavat, että transihmisiin kohdistuva syrjintä tuottaa hengenvaaran. Syrjintä aiheuttaa myös itsemurhariskin.

Ihmisoikeusjärjestöt vaativat pääministeri Sipilän johtamaa hallitusta sitoutumaan kaikessa politiikassaan transihmisten syrjinnän poistamiseen – niin puheissaan, poliittisista painopisteistä päättäessään kuin lainsäädännön kehittämistyössään. Helsingin muistotilaisuus järjestetään tänä vuonna eduskuntatalon portailla. Kansanedustajia on pyydetty kunnioittamaan menehtyneiden muistoa tuomalla oman kynttilänsä tilaisuuteen. Vastaava muistotilaisuus järjestetään myös Lahdessa ja Mikkelissä.

Transmuistopäivän tarkoituksena on muistaa äärimmäisen transfobisen väkivallan uhreja.

Transmuistopäivän tarkoituksena on muistaa äärimmäisen transfobisen väkivallan uhreja. Vuodesta 2008 alkaen on raportoitu 2609 transihmisten tai sukupuoleltaan moninaisten ihmisten murhaa 71 maassa. Euroopassa murhatuista joka kolmas oli siirtolainen.

Transihmiset kokevat väkivaltaa ja väkivallan uhkaa sekä julkisessa tilassa että läheisten taholta. Fyysisen väkivallan lisäksi transihmisiin kohdistuva syrjintä tuottaa myös mielenterveysongelmia. Mielenterveysongelmat voivat johtaa itsemurhaan, syrjäytymiseen ja terveyden heikkenemiseen. Asiallisen tiedon lisäksi tiedotusvälineissä julkaistaan juttuja, joissa identiteettien olemassaolo kyseenalaistetaan ja ihmisten kokemukset patologisoidaan. Julkisuudessa käytävällä keskustelulla voidaan joko purkaa, tai lietsoa transihmisiin kohdistuvaa syrjintää.

“Hengenvaarallinen, mielenterveyttä uhkaava transfobia ei synny tyhjiössä. Transfobia on seurausta yhteiskunnallisesta syrjinnästä. Se on sekä poliittista että kulttuurista. Vaikka lainsäädäntö ei ratkaise kaikkea, voidaan sillä suojata ihmisiä syrjinnältä, vahvistaa hyvinvointia ja oikeuksia sekä vaikuttaa yhteiskunnalliseen asenneilmastoon. Lainsäädännön lisäksi tarvitaan vahvaa ihmisoikeuksiin sitoutunutta poliittista ohjausta, jotta voidaan rakentaa hyvää tulevaisuutta”, toteaa Trasekin puheenjohtaja Panda Eriksson.

Nykyinen translaki loukkaa ihmisten oikeutta sukupuolen itsemäärittelyyn tavalla, joka luo todellisen riskin heidän hyvinvoinnilleen.

Käynnissä on useita lainsäädäntöhankkeita, jotka voivat toteutuessaan parantaa transihmisten ja heidän perheidensä ja läheistensä oikeuksia ja hyvinvointia. Translain kokonaisuudistus on tärkeä ja välttämätön muutos, joka ei enää voi odottaa. Nykyinen translaki loukkaa ihmisten oikeutta sukupuolen itsemäärittelyyn tavalla, joka luo todellisen riskin heidän hyvinvoinnilleen. Lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksesta luopumista edellyttää Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen keväinen ratkaisu – saman vaatimuksen ovat todenneet lukuisat  muut kansainväliset ihmisoikeussopimuksia valvovat tahot. Lääketieteellisen prosessin liittäminen juridiseen on Suomen perustuslain vastainen. Perustuslakimme suojaa jokaisen henkilökohtaista vapautta, joka tarkoittaa fyysisen vapauden lisäksi itsemääräämisoikeutta.

20.11. on myös Lapsen oikeuksien päivä, jonka tämänvuotinen teema on yhdenvertaisuus. Lasten aidon yhdenvertaisuuden toteutuminen edellyttää, että vanhempien sekä kaikkien lasten ja perheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten tietoisuutta sukupuolen moninaisuudesta ja sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta on lisättävä.

Lapsen elämässä merkityksellisten aikuisten sensitiivinen tuki sukupuoli-identiteetin rakentumisessa ja ilmaisussa on terveyden ja hyvinvoinnin kannalta ensiarvoisen tärkeää. Translakia on myös muutettava niin, että jokaisella on oikeus määritellä itse sukupuolensa ikään katsomatta.

Trasek, Seta sekä Dreamwear Club ovat vaatineet, että nimilakia tulee uudistaa suuntaan, joka ei entisestään vaikeuta sukupuolivähemmistöön kuuluvien elämää. Myös Amnesty International on kampanjoidessaan Suomen translain muuttamiseksi ottanut kantaa jo nykyisen käytännön syrjivyyteen. Ihmisoikeusjärjestöt seuraavat mielenkiinnolla myös henkilötietolain uudistushanketta ja keskusteluja juridisesta sukupuolesta sekä uudistuksia, joita raskaana olevan miehen myötä tehdään vanhoihin järjestelmiin ja käytäntöihin.

Helsingissä 20.11.2017

Amnesty International Suomen osasto
Trasek
Seta
Dreamwear club
Sateenkaariperheet

Seuraa meitä: