Etusivu Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit 2019

Ihmisoikeuksien on oltava keskeisessä roolissa, kun Suomen lähitulevaisuutta linjataan paperille hallitusohjelman muodossa.

Esitämme ehdotuksemme hallitusohjelmakirjauksiksi ihmisoikeuksien puolustamisesta, turvapaikka-asioista, naisiin kohdistuvan väkivallan torjumisesta sekä translaista. On välttämätöntä, että edellä mainitut asiat huomioidaan seuraavalla hallituskaudella. Kirjaus hallitusohjelmaan on konkreettinen osoitus siitä, että asia otetaan vakavasti, ja sen edistämiseen sitoudutaan politiikkatasolla.

Tulevan hallituksen on toteutettava turvapaikkapolitiikkaa ihmisoikeuslähtöisesti. Useammille suojelun tarpeessa oleville on taattava vastaanotto turvallisiin maihin. Hallituksen on otettava oikeus perhe-elämään vakavasti ja helpotettava perheenyhdistämistä yhtenä turvallisena reittinä vakaisiin oloihin.

Vaadi perheenyhdistämisen helpottamista

Hallituksen on kehitettävä turvapaikkamenettelyä ottaen huomioon yksilön oikeus oikeudenmukaiseen turvapaikkaprosessiin ja tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin. Hallituksen on varmistettava, ettei Suomi loukkaa ehdotonta palautuskieltoa, ja että henkilöt, joiden kansainvälisen suojelun perusteet täyttyvät, saavat suojelua.

Vetoa: ihmisoikeudet takaisin turvapaikkapolitiikkaan

Hallituksen on luotava pysyviä, asiantuntevia ja hyvin resursoituja rakenteita sekä valtakunnan että maakuntien ja kuntien tasolle. Rakenneuudistuksen yksi tavoite on uhrien tukipalvelujen määrän nostaminen tarvetta vastaavaksi. Lisäksi Suomeen on perustettava itsenäinen ja riippumaton naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävä.

Hallituksen on toteutettava seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus. Raiskauksen määritelmä ankkuroidaan suostumuksen puutteeseen.

Vetoa: Loppu naisiin kohdistuvalle väkivallalle

Hallituksen on uudistettava Suomen nykyinen translaki ihmisoikeusperustaiseksi. Translain kokonaisuudistusta ohjaa transihmisten itsemääräämisoikeus sukupuoleensa.

Tulevan hallituksen on sitouduttava ihmisoikeuksiin ja laadittava kunnianhimoiset linjaukset sekä kansalliselle että kansainväliselle ihmisoikeuspoliitikalle. Linjauksia on tulevalla hallituskaudella toimeenpantava aktiivisesti.

Mitä voin tehdä?

Haasta edustajia – tilaa toimintapaketti

Vaadi tulevalta hallitukselta – allekirjoita vetoomus

Äänestä ehdokasta, joka ajaa arvoistasi maailmaa

Seuraa meitä: