Asiantuntijalausunto ulkoasiainvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2024