Amnestyn lausunto YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitealle