Amnestyn lausunto YK:n kidutuksenvastaiselle komitealle