Amnestyn lausunto: Hallituksen esitysluonnos sairausvakuutuslain muuttamisesta