Päivätyökeräyksellä tuet Amnestyn työtä

Maailmassa on tällä hetkellä eniten pakolaisia sitten toisen maailmansodan. Heistä puolet on lapsia ja nuoria. Vuoden 2016 kesäkuun alkuun mennessä 2800 pakolaista oli hukkunut Välimerellä pyrkiessään turvaan Eurooppaan. Vuodesta 1988 laskettuna Välimerestä on tullut hauta yli 25 000 ihmiselle. Yhdessä voimme auttaa. Anna päivän palkka Amnestyn tukemiseksi.

Pakolaiset ovat ihmisiä, joiden on eri syistä ollut pakko paeta kotoaan. Maailman pakolaisjärjestö UNHCR:n mukaan maailmassa on tällä hetkellä lähes 60 miljoonaa pakolaista.

On monia syitä sille, miksi lapset ja nuoret joutuvat jättämään kotinsa. Monet heistä pakenevat sotaa, vainoa tai köyhyyttä, jotka koskettavat miljoonien ihmisten elämää. Vain pieni osa pakolaisista pystyy pakenemaan laillista ja turvallista reittiä. Useimmilla on edessä pitkä ja vaarallinen matka.

Vaadi kanssamme, että kaikkien maailman lasten ja nuorten ihmisoikeuksia kunnioitetaan – myös pakolaisnuorten.

Koska laillisia väyliä Eurooppaan on koko ajan vähemmän, usein ainoa tapa hakea turvaa on vaarallinen reitti Välimeren yli ihmissalakuljettajien matkassa, vuotavassa ja kiikkerässä veneessä. Vuonna 2016 kesäkuun alkuun mennessä 2800 pakolaista oli hukkunut Välimerellä pyrkiessään turvaan Eurooppaan.

Suurin osa maailman pakolaisista asuu kehitysmaissa. Itsekin köyhä Pakistan on maa, joka ottaa vastaan toiseksi eniten pakolaisia maailmassa.

Amnesty International toimii sen puolesta, että

  • Valtiot kunnioittaisivat maiden rajoilla turvaa hakevien ihmisten oikeuksia. Jokaisella on oikeus hakea turvapaikkaa toisesta maasta ja jokainen hakemus pitää käsitellä oikeudenmukaisesti.
  • Useampi Euroopan maa ottaisi vastaan kiintiöpakolaisia. Näin pakolaisnuoret eivät joutuisi elämään pakolaisleireillä tai tekemään vaarallisia matkoja turvaan päästäkseen.
  • Tilanne pakolaisten kotimaassa paranisi. Vaadimme konflikteissa ja sodissa suojaa siviileille.

Näin järjestät keräyksen

_MG_3836Koulu voi itse vapaasti päättää päivätyökeräyksen päivämäärän sekä yhteisen keräyssumman (suositus 15 euroa/oppilas). Keräykseen osallistuminen on oppilaille vapaaehtoista.

Amnestyn päivätyökeräyksen tekevät oppilaat ovat vakuutettuja vakuutusyhtiö IF:n kautta. Päivätyön palkasta ei tarvitse suorittaa ennakonpidätystä tai sosiaaliturvamaksuja.

Päivätyö voi olla esimerkiksi:

  • Kotona, naapurissa tai sukulaisilla siivousta, lemmikkien hoitoa tai pihatöissä auttamista
  • Vanhusten, lasten tai yhteisöjen parissa toimimista tai lähiyrityksessä esim. kaupassa avustamista
  • Koko luokan tai koulun yhteisen tempauksen esim. myyjäisten, konsertin tai muun tapahtuman järjestämistä

1. Ilmoita koulusi mukaan

Kun päätös keräykseen osallistumisesta on tehty oppilaskunnassa tai opettajankokouksessa, ilmoita koulusi keräykseen sähköisellä lomakkeella tai puhelimitse 044 335 0462 / Marko Pajula. Ilmoittautuminen mielellään viimeistään 2-3 viikkoa ennen keräyspäivää.

Tarvitset seuraavia tietoja ilmoittautumisen yhteydessä:

  • Keräykseen osallistuvien lukumäärä
  • Keräyspäivä
  • Keräyksen vastuuhenkilö
  • Koulun yhteystiedot

Ilmoittautumisen jälkeen Amnesty lähettää sähköpostiisi työnantajalle annettavan lomakkeen sekä tilityslomakkeen koululle.

Tiedä enemmän! Amnestyn päivätyökeräykseen osallistuvat voivat tilata kouluunsa Amnestyn päivätyökampanjan verkkoesittelyn, jonka aikana on mahdollista esittää myös kysymyksiä. Esittely tilataan Marko Pajulalta osoitteesta marko.pajula@amnesty.fi.

2. Lataa oppimateriaalit

Lataa tästä päivätyökeräykseen liittyvä oppimateriaali:

Tutustu päivätyökeräyksen tarinoihin:

3. Ennen keräyspäivää

Tiedota oppilaille päivätyön ajankohdasta ja keräyskohteesta. Kopioi Amnestyn lähettämästä pohjasta kaikille osallistujille työlomakkeet ja jaa ne ennen päivätyöpäivää. Oppilaille annetaan päivämäärä, jolloin palkka ja työlomakkeen palautusosa palautetaan koululle.
_MG_3863

4. Keräyspäivänä

Oppilas antaa esitäytetyn työlomakkeen (jossa oppilaan nimi, koulu, luokka, työnantaja, työaika ja koulun leima) työnantajalle, joka allekirjoittaa lomakkeen alaosan työpäivän lopuksi. Työnantaja maksaa palkan joko suoraan oppilaalle tai tilisiirtona Amnesty International Suomen osasto ry:n lahjoitustilille FI74 1263 3000 0856 82 (suositeltu minimikorvaus 15 euroa). Oppilas palauttaa lomakkeen alaosan yhdessä rahojen kanssa kouluun. Lomakkeen yläosa jää työnantajalle kuitiksi maksusta.

Mikäli työnantaja maksaa suoraan Amnestylle hänen tulee kirjoittaa viestikenttään koulun nimi ja ”päivätyökeräys”. Esimerkiksi ”Hepokatin yläaste päivätyökeräys”.

5. Päivätyökeräyspäivän jälkeen

Kerää kaikkien keräykseen osallistuneiden oppilaiden palauttamat rahat yhteen ja vie ne pankkiin. Rahat tilitetään Amnesty International Suomen osasto ry:n lahjoitustilille FI74 1263 3000 0856 82 täyttäen viestikenttään koulun nimi ja ”päivätyökeräys”. HUOM! Rahat voi laskea koululla etukäteen jos haluat tietää keräyssumman. Pankeissa ei enää tehdä kolikkolaskentaa.

Voit tarkistaa oikean summan vertaamalla keräyssummaa oppilaiden palauttamien työlomakkeiden merkintöihin ja varmistaa, että kaikki rahat on palautettu.

6. Lukukauden lopuksi

Amnesty International lähettää koululle tiedon siitä, mitä päivätyökeräysrahoilla on saatu aikaan. Tiedon voi jakaa kaikkien luettavaksi tai kertoa aamunavauksessa.

Ilmoita koulusi mukaan keräykseen tästä!

Mihin keräyksen tuotot käytetään?

Sitoutumattomana järjestönä Amnesty rahoittaa toimintansa yksityisten lahjoitusten avulla. Amnesty käyttää saamansa lahjoitukset maailmanlaajuiseen työhön ihmisoikeusloukkauksien estämiseksi.

Amnesty pyrkii paljastamaan ihmisoikeusloukkaukset luotettavasti, nopeasti ja sinnikkäästi. Pakolaisten oikeudet ovat yksi Amnestyn pääteemoista. Kansainvälisen sihteeristön tutkijat keräävät systemaattisesti ja puolueettomasti tietoa ihmisoikeusloukkauksista ja eri maiden ajankohtaisista ongelmista muun muassa tapaamalla ihmisoikeusloukkausten uhreja, ihmisoikeusaktivisteja ja viranomaisia eri maissa.

Tiedot vakavista ongelmista julkistetaan ja niiden perusteella esitetään suosituksia hallituksille eri puolilla maailmaa. Ammattimainen viranomaisiin vaikuttaminen muodostaa merkittävän osan Amnestyn työtä. Amnestyn tukijat ja työntekijät tekevät myös näkyvää julkista kampanjointi- ja painostustyötä ihmisoikeusloukkausten pysäyttämiseksi. Amnestyn tukijat ja aktiivit ympäri maailmaa muodostavat vahvan verkoston, jossa on voimaa.

Seuraa meitä: