Päivätyökeräyksellä tuet Amnestyn työtä

Uutiset maailman pakolaistilanteesta jättävät helposti voimattoman olon. Amnestyn päivätyökeräys tarjoaa oppilaille tietoa ihmisoikeuksista ja välineitä vaikuttamiseen. Lisäksi olette tukemassa Amnestyn työtä pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden oikeuksien puolesta.

Pakolaiset ovat ihmisiä, joiden on eri syistä ollut pakko paeta kotimaastaan. Maailmassa on tällä hetkellä yli 21 miljoonaa pakolaista. Heistä puolet on lapsia.

YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n mukaan 1,2 miljoonaa maailman pakolaisista on pakolaiskiintiöpaikan tarpeessa. Kansainvälisillä ponnistuksilla heitä voitaisiin auttaa hyvinkin nopeasti, mutta tällä hetkellä lähes yhdeksän kymmenestä pakolaisista oleskelee kehittyvissä maissa. Esimerkiksi väkiluvultaan Suomen kokoisessa Libanonissa elää yli miljoona Syyrian pakolaista.

Amnesty tekee työtä sen puolesta, että sotaa ja vainoa pakeneville tarjottaisiin enemmän pakolaiskiintiöpaikkoja. Näin lapset ja nuoret sekä muut haavoittuvassa asemassa olevat pakolaiset eivät joutuisi elämään pakolaisleireillä tai tekemään vaarallisia matkoja turvaan päästäkseen. Anna päivän palkka Amnestyn työn tukemiseen.

Oppilaiden on myös mahdollista kirjoittaa vaikuttava kirje sisäministeri Paula Risikolle pakolaiskiintiön nostamiseksi, sekä osallistua solidaarisuustaideteokseen yksin tulleiden turvapaikanhakijalasten ja -nuorten ilahduttamiseksi.

Mikä pakolaiskiintiö?

Lihasrappeumaa potevat syyrialaiset sisarukset Alan ja Gyan joutuivat pakenemaan 2014, kun ISIS:n joukot alkoivat lähestyä heidän kotiaan. Perhe pääsi Irakin ja Turkin kautta Eurooppaan vain kulkemalla pyörätuoleissa läpi vuoriston ja ylittämällä Välimeren salakuljettajien täpötäydessä veneessä. Alan ja Gyan pääsivät pakolaisleirille Kreikkaan, mutta olosuhteet leirillä olivat epäinhimilliset. Tarinalla on kuitenkin onnellinen loppu: he pääsivät lopulta perheenjäsentensä luo Saksaan keväällä 2017.

“Vaikka olen onnellinen perheeni puolesta, tunnen surua pakolaisleirille Kreikkaan jääneiden ystävieni ja kaikkien muiden pakolaisten puolesta. Leirissä on paljon lapsia ja vauvoja ja heidän tilanteensa on huono”, kommentoi Alan pääsyään pois leiristä.

Alanin ja Gyanin ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien pakolaisten ei olisi pitänyt joutua turvautumaan salakuljettajiin ja rikkinäiseen veneeseen päästäkseen turvaan. Tämän takia teemme Amnestyssa nyt työtä sen puolesta, että sotaa ja vainoa pakenevien auttamiseksi olisi tarjolla enemmän pakolaiskiintiöpaikkoja. Myös Suomi voi olla osa ratkaisua korottamalla pakolaiskiintiötään.

Näin järjestät keräyksen

Koulu voi itse vapaasti päättää päivätyökeräyksen päivämäärän sekä yhteisen keräyssumman (suositus 15 euroa/oppilas). Keräykseen osallistuminen on oppilaille vapaaehtoista.

Amnestyn päivätyökeräyksen tekevät oppilaat ovat vakuutettuja vakuutusyhtiö IF:n kautta. Päivätyön palkasta ei tarvitse suorittaa ennakonpidätystä tai sosiaaliturvamaksuja.

Päivätyö voi olla esimerkiksi:

  • Kotona, naapurissa tai sukulaisilla siivousta, lemmikkien hoitoa tai pihatöissä auttamista.
  • Vanhusten, lasten tai yhteisöjen parissa toimimista tai lähiyrityksessä avustamista.
  • Koko luokan tai koulun yhteisen tempauksen kuten myyjäisten, konsertin tai muun tapahtuman järjestämistä.

1. Ilmoita koulusi mukaan

Kun päätös keräykseen osallistumisesta on tehty oppilaskunnassa tai opettajankokouksessa, ilmoita koulusi keräykseen alla olevalla sähköisellä lomakkeella tai puhelimitse 044 335 0462 / Marko Pajula. Ilmoittautuminen mielellään viimeistään 2-3 viikkoa ennen keräyspäivää.

Ilmoita koulusi mukaan keräykseen tästä!

Ilmoittautumisen jälkeen Amnesty lähettää sähköpostiisi työnantajalle annettavan lomakkeen sekä tilityslomakkeen koululle.

Tiedä enemmän! Amnestyn päivätyökeräykseen osallistuvat voivat tilata kouluunsa Amnestyn päivätyökampanjan verkkoesittelyn, jonka aikana on mahdollista esittää myös kysymyksiä. Esittely tilataan Marko Pajulalta osoitteesta marko.pajula@amnesty.fi.

2. Lataa oppimateriaalit

Lataa tästä päivätyökeräykseen liittyvä oppimateriaali.

  • Esitys oppitunnilla käytettäväksi.
  • Opettajan opas. Sisältää tausta-aineiston esitykseen ja toiminnalliset harjoitukset tunnille sekä oppitunnilla käytettävät tarinat. Oppaasta löytyy myös ohjeet kirjeiden kirjoittamiseen sekä solidaarisuustaideteokseen osallistumiseen.

3. Ennen keräyspäivää

Tiedota oppilaille päivätyön ajankohdasta ja keräyskohteesta. Kopioi Amnestyn lähettämästä pohjasta kaikille osallistujille työlomakkeet ja jaa ne ennen päivätyöpäivää. Oppilaille annetaan päivämäärä, jolloin palkka ja työlomakkeen palautusosa palautetaan koululle.

Kuvassa oppilaat keskittyvät päivätyötunnilla

4. Keräyspäivänä

Oppilas antaa esitäytetyn työlomakkeen (jossa oppilaan nimi, koulu, luokka, työnantaja, työaika ja koulun leima) työnantajalle, joka allekirjoittaa lomakkeen alaosan työpäivän lopuksi. Työnantaja maksaa palkan joko suoraan oppilaalle tai tilisiirtona Amnesty International Suomen osasto ry:n lahjoitustilille FI74 1263 3000 0856 82 (suositeltu minimikorvaus 15 euroa). Oppilas palauttaa lomakkeen alaosan yhdessä rahojen kanssa kouluun. Lomakkeen yläosa jää työnantajalle kuitiksi maksusta.

Mikäli työnantaja maksaa suoraan Amnestylle hänen tulee kirjoittaa viestikenttään koulun nimi ja ”päivätyökeräys”. Esimerkiksi ”Hepokatin yläaste päivätyökeräys”.

5. Päivätyökeräyspäivän jälkeen

Kerää kaikkien keräykseen osallistuneiden oppilaiden palauttamat rahat yhteen ja vie ne pankkiin. Rahat tilitetään Amnesty International Suomen osasto ry:n lahjoitustilille FI74 1263 3000 0856 82 täyttäen viestikenttään koulun nimi ja ”päivätyökeräys”. HUOM! Rahat voi laskea koululla etukäteen jos haluat tietää keräyssumman. Pankeissa ei enää tehdä kolikkolaskentaa.

Voit tarkistaa oikean summan vertaamalla keräyssummaa oppilaiden palauttamien työlomakkeiden merkintöihin ja varmistaa, että kaikki rahat on palautettu.

6. Lukukauden lopuksi

Amnesty International lähettää koululle tiedon siitä, mitä päivätyökeräysrahoilla on saatu aikaan. Tiedon voi jakaa kaikkien luettavaksi tai kertoa aamunavauksessa.

Ilmoita koulusi mukaan keräykseen tästä!

Mihin keräyksen tuotot käytetään?

Sitoutumattomana järjestönä Amnesty rahoittaa toimintansa yksityisten lahjoitusten avulla. Lahjoitukset käytetään maailmanlaajuiseen työhön ihmisoikeusloukkauksien estämiseksi.

Amnesty pyrkii paljastamaan ihmisoikeusloukkaukset luotettavasti, nopeasti ja sinnikkäästi. Pakolaisten oikeudet ovat yksi Amnestyn pääteemoista. Kansainvälisen sihteeristön tutkijat keräävät systemaattisesti ja puolueettomasti tietoa ihmisoikeusloukkauksista ja eri maiden ajankohtaisista ongelmista muun muassa tapaamalla ihmisoikeusloukkausten uhreja, ihmisoikeusaktivisteja ja viranomaisia eri maissa.

Tiedot vakavista ongelmista julkistetaan ja niiden perusteella esitetään suosituksia hallituksille eri puolilla maailmaa. Viranomaisiin vaikuttaminen muodostaa merkittävän osan Amnestyn työtä. Amnestyn tukijat ja työntekijät tekevät myös näkyvää julkista kampanjointi- ja painostustyötä ihmisoikeusloukkausten pysäyttämiseksi. Amnestyn tukijat ja aktiivit ympäri maailmaa muodostavat vahvan verkoston, jossa on voimaa.

Seuraa meitä: