Keräyslupa

Keräysluvan numero: RA/2016/545, 1.1.2017–31.12.2021, koko maa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Luvan myöntäjä: Poliisihallitus 29.9.2016.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Kerätyt varat käytetään Amnesty Internationalin maailmanlaajuiseen ihmisoikeustyöhön sisältäen kampanjoinnin, tiedottamisen, vaikuttamistyön, ihmisoikeuskasvatuksen, tutkimustyön ja aktivismin. Kerätyillä varoilla Amnesty tutkii vakavia ihmisoikeusloukkauksia, kampanjoi ja vaikuttaa niiden estämiseksi ja tiedottaa ihmisoikeusloukkauksista kaikkialla maailmassa.

Ahvenanmaa: ÅLR 2021/936, 1.3.2021–28.2.2022

Luvan myöntäjä: Ålands landskapsregering

Syfte: Till Amnesty Internationals världsomfattande arbete för de mänskliga rättigheterna vilket innebär kampanjer, information, lobbyverksamhet, forskning och aktivism.

Lahjoitustilit

Nordea, IBAN: FI74 1263 3000 0856 82, BIC: NDEAFIHH
Helsingin OP Pankki,  IBAN: FI91 5780 3820 0402 68, BIC: OKOYFIHH
Danske Bank, IBAN: FI76 8000 1710 0543 97, BIC: DABAFIHH
Ålandsbanken, IBAN: FI97 6601 0001 0446 50, BIC: AABAFI22