Vi lyckades!

Amnesty och de som stöder Amnesty arbetar för att se till att de mänskliga rättigheterna ska tillgodoses överallt i världen. Under det senaste året togs det många stora steg mot det bättre. 

Pride firades från Nordpolen till Brunnsparken

I Finland demonstrerade man för regnbågsrättigheter på åtminstone 23 orter 2019! Festperioden inleddes i mars med Arctic Pride i Rovaniemi och avslutades i oktober med Mikkeli Pride. Vid Helsinki Pride deltog åtminstone 80 000 personer i demonstrationståget.

Amnestyaktivister och Amnestyanhängare deltog i evenemangen och förde kampanj för en translag som bygger på självbestämmanderätt.

Seri-stödcentren hjälper nu dem som är i behov av hjälp

Under det senaste året inledde fyra nya Seri-stödcenter sin verksamhet i Finland, det senaste var stödcentret i Uleåborg som öppnade sina dörrar i början av 2020. Seri-stödcentren hjälper personer som har utsatts för sexuellt våld genom att tillhandahålla bland annat traumastöd, en plan för fortsatt vård och en rättsmedicinsk undersökning.

Tack vare de nya Seri-stödcentren får allt fler personer som utsatts för sexuellt

våld hjälp. Amnesty har i åratal arbetat för öppnandet av flera center.

Nödinsamlingen räddade Flyktingrådgivningen

I november 2019 ordnade vi en nödinsamling för att rädda Flyktingrådgivningen. Flyktingrådgivningen, som erbjuder rättslig hjälp till flyktingar och asylsökande, riskerade bli tvungen att upphöra med sin verksamhet på grund av nedskärningarna under den förra regeringsperioden.

Ni donerade mer än 70 000 euro till nödinsamlingen och det gör det möjligt för Flyktingrådgivningen att fortsätta sitt oersättliga arbete.

Människorättsförsvararen Scott Warren är frikänd

Scott Warren från Förenta staterna frikändes i slutet av november. Warren hotades av ett tio år långt fängelsestraff bara för att han hade erbjudit vatten, mat och läkemedel till människor som tog sig över gränsen från Mexiko till USA. I Finland undertecknade 6700 människor Amnestys appel för Warren.

Som ordförandeland i EU lyfte Finland fram de mänskliga rättigheterna

Under det halvårslånga EU-ordförandeskapet försvarade Finland iakttagandet av rättsstatsprincipen i unionen och betonade människorättsförsvararnas roll i det civila samhället. Under Finlands ordförandeskap inleddes samråd med Ungern som en del av förfarandet enligt artikel 7 i EU-fördraget. Syftet är att utreda om Ungern bryter mot EU:s grundläggande värden.

Ämnen