Krossa apartheid – inte palestinska hem!

Krossa apartheid – inte palestinska hem!