Stöd arbetet för de mänskliga rättigheterna
Donera

Stöd arbetet för de mänskliga rättigheterna

Donera:

1. Summa

Välj donationssätt

Välj summa:

De mänskliga rättigheterna är allas vår gemensamma skatt. Tillsammans kan vi stoppa tortyr, skydda kvinnors rättigheter samt erbjuda en framtid åt de människor som flyr undan krig och förstörelse. Din donation skapar en långsiktig påverkan som stöder de mänskliga rättigheterna i Finland och runtom i världen.

Våra experter utreder och lyfter fram brott mot de mänskliga rättigheterna runtom i världen. Våra oberoende och ansedda utredningar möjliggör att vi kan påverka regeringar. Sju miljoner anhängare ger sin betydelsefulla röst till de som är illa behandlade.

Vi är beroende av stödet från privata personer

Vi tar inte emot finansiering från den offentliga förvaltningen eller politiska organisationer. Vår ekonomiska obundenhet garanterar att vi självständigt kan föra kampanj för de mänskliga rättigheterna och för och tillsammans med personer som försvarar de mänskliga rättigheterna överallt i världen.

Dagsverksinsamling
Testamentsgåva