Vetoomus
Krossa apartheid – inte palestinska hem!
9582 underskrifter
|
31.94% från värt mål
Agera nu
Vetoomus
Finland måste ge skydd åt afghanerna
13421 underskrifter
|
89.47% från värt mål
Agera nu
Vetoomus
Aleksej Navalnyjs liv är i fara!
69 underskrifter
|
0% från värt mål
Agera nu