Om Amnesty
FÖR ALLA MÄNNISKOR OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER SEDAN ÅR 1961

Om Amnesty

Kontaktuppgifter
Kontorets kundtjänst: tisdag-torsdag kl. 12-16.
Telefon: +358 9 85 620 600
E-post: amnesty@amnesty.fi
För media
Mirka Mokko
Presschef
+358 40 833 1532
Finländska sektionen
Bli medlem i vår lokalavdelning,
grundad år 1967.

framgångar

1977

När Amnesty år 1977 inledde kampanjen mot dödsstraff hade bara 16 stater avskaffat straffet. I dagsläget är dödsstraff förbjudet i majoriteten av världens länder.

framgångar >>

1984

Amnesty har haft en betydande roll i beredningen av konventionen mot tortyr. Målet med konventionen är att stoppa tortyr runtom i världen.

framgångar>>

© Scott Langley/Amnesty International

1986

Reformen av civiltjänstgöringen, förkortad tjänstgöringstid och nedläggningen av undersökningskommissionen är delvis resultat av Amnestys kampanjarbete.

framgångar>>

© US DoD

2014

Amnesty har haft en betydande roll i initierandet av internationella vapenhandelsfördraget. Fördraget, som antogs av FN:s generalförsamling, är det första globala avtalet som begränsar handeln med konventionella vapen och handeldvapen.

framgångar>>

2017 & 2019

Amnestys finländska sektion har varit med om att initiera medborgarinitiativen för jämlik äktenskapslag, moderskapslagen, translagen och ändringar i abortlagstiftningen. Den jämlika äktenskapslagen trädde i kraft år 2017 och moderskapslagen år 2019.

framgångar


Vi granskar
Amnesty har avdelningar i varje världsdel och i över 70 länder. Vi gör omfattande utredningar av människorättsläget i olika länder.

Amnestys utredare följer med hur mänskliga rättigheter förverkligas och utvecklas, avslöjar dolda människorättskränkningar och gör rapporter kring sina undersökningar.
Vi påverkar
Vi använder oss kontinuerligt av våra egna undersökningar för effektivt påverkansarbete och är direkt i kontakt med beslutsfattare.

Under sin historia har Amnesty påverkat uppkomsten av många konkreta människorättsavtal och lagreformer, och därmed varit med om att skapa det globala människorättssystemet.
Vi driver kampanjer
Förutom att Amnesty bedriver forskning och gör påverkansarbete är organisationens uppgift att se till att människorättskränkningar inte går obemärkt förbi.

Våra avdelningar runtom i världen jobbar med kommunikation och media för att förövarna ska
bära sitt ansvar.