Om Amnesty
FÖR ALLA MÄNNISKOR OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER SEDAN ÅR 1961

Om Amnesty

Kontaktuppgifter

Kontorets kundtjänst: onsdag-torsdag kl. 12-16.
Telefon: +358985620600
E-post: amnesty@amnesty.fi
För media
Vilma Vuorio
Presschef
+358 40 833 1532
Finländska sektionen
Bli medlem i vår lokalavdelning,
grundad år 1967.

Amnesty International är en internationell människorättsorganisation grundad år 1961 med omkring tio miljoner medlemmar och donatorer i 150 länder.

Organisationen jobbar för en värld där de rättigheter och friheter som fastställs i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna blir verklighet för alla människor.

Amnesty International fick sin början våren 1961 då brittiska juristen Peter Benensons artikel “The Forgotten Prisoners” publicerades i dagstidningen The Observer. I artikeln uppmanade Benenson läsarna att neutralt och fredligt jobba för frigivandet av sex samvetsfångar. Grogrunden var god för denna appell, och på några år växte enmansprojektet till en folkrörelse på tusentals personer.

Nu, nästan 60 år senare, har Amnesty vuxit sig till världens största människorättsorganisation sett till antalet medlemmar. Organisationen fortsätter att kämpa för frigivningen av enskilda samvetsfångar – därtill jobbar man för att påverka globala avtal och nationell lagstiftning och praxis.

I nuläget har Amnesty kring tio miljoner stödmedlemmar i över 150 länder. Organisationen växer ständigt i popularitet, vilket innebär att kampen för mänskliga rättigheter fortsätter på en allt bredare front.

framgångar

1977

När Amnesty år 1977 inledde kampanjen mot dödsstraff hade bara 16 stater avskaffat straffet. I dagsläget är dödsstraff förbjudet i majoriteten av världens länder.

framgångar >>

1984

Amnesty har haft en betydande roll i beredningen av konventionen mot tortyr. Målet med konventionen är att stoppa tortyr runtom i världen.

framgångar>>

1986

Reformen av civiltjänstgöringen, förkortad tjänstgöringstid och nedläggningen av undersökningskommissionen är delvis resultat av Amnestys kampanjarbete.

framgångar>>

2014

Amnesty har haft en betydande roll i initierandet av internationella vapenhandelsfördraget. Fördraget, som antogs av FN:s generalförsamling, är det första globala avtalet som begränsar handeln med konventionella vapen och handeldvapen.

framgångar>>

2017 & 2019

Amnestys finländska sektion har varit med om att initiera medborgarinitiativen för jämlik äktenskapslag, moderskapslagen, translagen och ändringar i abortlagstiftningen. Den jämlika äktenskapslagen trädde i kraft år 2017 och moderskapslagen år 2019.

framgångar


Amnestys många uppgifter

Amnestys har som uppdrag att sprida information om mänskliga rättigheter, granska allvarliga människorättskränkningar och föra kampanj mot dem i alla världens länder.

Organisationen har haft en avgörande roll bland annat i det globala förbudet mot tortyr, grundandet av internationella brottmålsdomstolen, uppkomsten av internationella vapenhandelsfördraget och den märkbara minskningen i användning av dödsstraff. Amnesty har också tagit upp våld mot kvinnor som en människorättsfråga och jobbat framgångsrikt för att motarbeta fenomenet. År 1977 belönades Amnestys verksamhet med Nobels fredspris.

Amnesty gör omfattande granskningar av människorättsläget i världens länder. Utgående från informationen ger Amnesty regeringar och myndigheter konkreta rekommendationer för att lösa problem. Organisationens kampanjarbete omfattar bland annat regelbunden kontakt med myndigheter och politiker, informationsförmedling, människorättsfostran och arbete för attitydförändring.

Samtidigt jobbar Amnesty aktivt för att förbättra situationen för enskilda personer som utsätts för allvarliga människorättskränkningar.

Hur vi jobbar


 

Vi granskar
Amnesty har avdelningar i varje världsdel och i över 70 länder. Vi gör omfattande utredningar av människorättsläget i olika länder.

Amnestys utredare följer med hur mänskliga rättigheter förverkligas och utvecklas, avslöjar dolda människorättskränkningar och gör rapporter kring sina undersökningar.
Vi påverkar
Vi använder oss kontinuerligt av våra egna undersökningar för effektivt påverkansarbete och är direkt i kontakt med beslutsfattare.

Under sin historia har Amnesty påverkat uppkomsten av många konkreta människorättsavtal och lagreformer, och därmed varit med om att skapa det globala människorättssystemet.
Vi driver kampanjer
Förutom att Amnesty bedriver forskning och gör påverkansarbete är organisationens uppgift att se till att människorättskränkningar inte går obemärkt förbi.

Våra avdelningar runtom i världen jobbar med kommunikation och media för att förövarna ska
bära sitt ansvar.