Mänskliga rättigheret är utgångspunkten och syftet för Amnestys arbete

Vad är mänskliga rättigheter?