Delta i Amnestys dagsverksinsamling

Delta i Amnestys dagsverksinsamling

Amnestys dagsverksinsamling

Miljoner människor diskrimineras, fängslas, misshandlas och till och med dödas på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet. Detta måste upphöra! Regnbågsmänniskors rättigheter måste tryggas i Finland och överallt i världen!

Genom att delta i Amnestys dagsverksinsamling stöder ni det viktiga arbetet för att varje ung människa ska få vara sig själv och älska vem hen vill – i fred och utan rädsla. Stödet från er skola är ytterst värdefullt för vårt arbete.

Anmäl din skola med i dagsverksinsamlingen!

Du får per e-post bekräftelse över anmälan och vidare instruktioner för insamlingen. Här hittar du kostnadsfritt undervisningsmaterial för att behandla regnbågsrättigheter i skolan.

Då insamlingen är över får ni ett diplom på att ni har deltagit i insamlingen och information om insamlingssumman.

Ifall du har frågor gällande dagsverksinsamlingen når du oss per telefon på 0505736628 eller per e-post på paivatyokerays@amnesty.fi.

Anmäl din skola till dagsverksinsamlingen