Människorättsfostran
Vägvisare för framtiden

Människorättsfostran

Amnestys finländska sektion jobbar med människorättsfostran på flera olika sätt. I skolor skriver vi brev för personer vars rättigheter är hotade och samlar in medel via dagsverksinsamlingen. Temat för dagsverksinsamlingen 2020–2021 är regnbågsrättigheter. Vi stöder skolorna som deltar i kampanjen och lärarna genom webbutbildningar. Årligen ordnar vi utbildningar och seminarier för våra aktivister, stödmedlemmar och samarbetspartners.

Amnestys finländska sektion är också aktiv inom påverkansarbete kring människorättsfostran. Avsikten är att människorättsfostran och -utbildning integreras i all pedagogik och utbildning i Finland – också när det gäller utbildning för lärare, pedagoger och tjänstemän. Människorättsfostran och -utbildning ska alltid ske på ett sätt som respekterar mänskliga rättigheter, och det ligger på statens ansvar att ordna utbildningen.

Amnestys finländska sektion är med i flera samarbetsprojekt och -nätverk, så som portalen Ihmisoikeudet.net och organisationernas nätverk för människorättsfostran. Detta samarbete har skapat bland annat den öppna kursen Johdatus ihmisoikeusajatteluun (Introduktion till människorättstänkande) samt seminariehelheten Världen i skolan (Maailma koulussa). Vi deltar också i Transformer 2030-projekten, som koordineras av takorganisationen Fingo, samt föregångaren, lärarutbildningen Skolan förändrar världen.

LÄS MERA: VAD ÄR MÄNNISKORÄTTSFOSTRAN?


För skolor och läroanstalter

Om du har frågor kring utbildningsmaterial eller skolbesök, kontakta emma.aman@amnesty.fi