Romerna i Europa utsätts dagligen för diskriminering 
Diskriminering

Romerna i Europa utsätts dagligen för diskriminering