Framsidan Goda nyheter Ihärdigt arbete belönas – fem goda nyheter

Ihärdigt arbete belönas – fem goda nyheter

Frukterna av människorättsarbetet plockas ofta först efter en lång tid av påverkansarbete och mobilisering av massor och detta är ett arbete som inte känner till snabba vinster. Oftast kommer de goda nyheterna och framgångarna långsamt indroppande. Till all lycka har vi dock perioder som de senaste veckorna då den ena goda nyheten efter den andra får vårt kommunikationsteam att fundera på hur vi skall kunna förmedla alla dessa fina nyheter till alla våra anhängare. Här är svaret: fem fantastiska nyheter från de senaste veckorna!

Äntligen en folkomröstning på kommande om Irlands abortlagstiftning!

I januari fick vi glädjenyheten: det är äntligen en folkomröstning om Irlands abortlagstiftning på kommande. För tillfället har Irland en av världens strängaste abortlagstiftning som godkänner abort endast i de fall där graviditeten hotar kvinnans liv. Situationen är dock inte idealisk – människorättsfrågor borde aldrig utsättas för folkomröstningar. Men det här är ett stort och viktigt steg i rätt riktning. Den att varje kvinna och flicka själva får besluta om sin egen kropp, liv och framtid.

För tillfället antyder opinionsmätningarna att en överväldigande majoritet i Irland är för en lindring av abortlagstiftningen. Amnestys Irländska sektion för kampanj under folkomröstningen och vi stöder dem. Folkomröstningen skall ske i maj.

Eskinder Nega är fri!

Genast efter det fick vi höra att den etiopiska journalisten Eskinder Nega skulle tillsammans med 746 andra fångar friges efter sju år i fångenskap. Eskinder dömdes sommaren 2012 fullständigt ogrundat och efter en orättvis rättegång till 18 års fängelse för terroristiska brott. I verkligheten hade hans dom att göra med hans arbete för yttrandefriheten.

Glädjen över frigivningen blev dock kort eftersom Eskinder vägrade att underteckna ett falskt erkännande i utbyte mot frigivning. De ville att han skulle erkänna att han jobbat för en organisation som regeringen har klassat som en terroristgrupp. En mängd andra fångar vägrade likaså att underteckna falska erkännanden i utbyte mot frigivning. Men, några dagar senare fick Eskinder ändå promenera ut i frihet.

Eskinders historia har berört oss mycket. Vår expert på människorättsfostran Emma Åman beskrev sina känslor så här: ”Eskinders öde får en fundersam: all den tid som jag själv har jobbat på Amnesty, varit borta från Amnesty, studerat, blivit färdig och haft hobbyer har Eskinder suttit fängslad. Men nu är väntan förbi och Eskinder är fri. Det här är de bästa dagarna någonsin!”

Ali Feruz frigiven!

Efter Eskinder Negas frigivning fick vi – aningen oväntat – glädjas över människorättsaktivisten och journalisten på Novaja Gazeta, Ali Feruz frigivning. Vår webproducent följde med olika sociala medier för att få reda på frigivningen av en annan samvetsfånge då han snappade upp en annan glädjenyhet: Ali Feruz var frigiven och på väg bort från Moskva. Fram med den glada nyheten!

Feruz fängslades i mars i fjol i Ryssland på grund av orsaker relaterade till immigration. Ännu på sommaren hotades han av återsändning till Uzbekistan där homosexualitet är ett brott. Detta skulle ha utsatt honom för allvarliga människorättsbrott. I augusti upphävde stadsdomstolen i Moskva återsändningsbeslutet men beslöt att hålla Feruz fängslad i väntan på behandlingen i Europeiska människorättsdomstolen. Nu är Ali äntligen fri!

De otroliga nyheterna tog inte slut där!

Teodora del Carmen Vásquez frigavs efter tio år i fängelse!

Teodora dömdes år 2008 till 30 års fängelse på grund av sitt missfall. Vi arbetade för Teodora under flera års tid och hennes frigivning är en stor vinst, ett löfte om en bättre värld och ett tecken på styrkan i vår organisation: då vi förenar våra krafter förändras världen omkring oss. I El Salvador är missfall fortfarande ett brott. Kvinnor som fått missfall åtalas rutinmässigt för ”abort”. Vi fortsätter vårt arbete för att ändra abortlagstiftningen.

Lagutskottet förordar medborgarinitiativet om moderskapslagen till riksdagen!

Slutligen godkände lagutskottet i februari betänkandet gällande moderskapslagen och förordade till riksdagen att moderskapslagen godkänns. De goda nyheterna den 21 februari fick en efterlängtad andra del då riksdagen diskuterade betänkandet och med klar majoritet förkastade att skicka det tillbaka till lagutskottet. Det innebär att riksdagen kommer att rösta om lagen onsdagen den 28.2.

Moderskapslagen betyder att erkännandet av barn till kvinnopar i framtiden skall kunna ske redan på rådgivningen på samma sätt som erkännandet av faderskapet och inte längre kräver en utdragen adoptionsprocess.

Varje barn har rätt till båda sina föräldrar så tidigt som möjligt. Nu bör riksdagen göra ett beslut som beaktar de mänskliga rättigheterna och godkänna moderskapslagen så att barnen till kvinnopar får samma rättigheter som barn till heterosexuella par.

Utan ert stöd skulle vi inte kunna agera

Goda nyheter är viktiga, såväl för våra anhängare som för oss. De är ett bevis på att Amnesty har betydelse och att vi behövs. De mänskliga rättigheterna kommer ännu att vara verklighet för alla – det ser vi till att de gör!

Utan ert stöd kan vi inte agera. Ge en donation och trygga våra kampanjer för de mänskliga rättigheterna och kampanjerna för och tillsammans med personer som försvarar de mänskliga rättigheterna överallt i världen.

Följ oss: