En triumf: nu är abort lagligt i Irland

År 2012 väntade Jennifer Ryan och hennes partner ett önskat syskon till deras dotter då hon vid en rutinkontroll fick höra att något inte stod rätt till med fostret. Även om fostret skulle klara sig till slutet av graviditeten, skulle det inte överleva förlossningen.

Samtidigt framkom det att det 22 veckor gamla fostret led eftersom all skyddande vätska runtom det fattades och Ryans inälvor tryckte på fostret. Abort var ännu olagligt i Irland och således hade Ryan två möjligheter: antingen att hålla ut till slutet av graviditeten med enorm psykisk påfrestning, eller resa till England för att avbryta graviditeten.

Om Jennifer Ryan hade genomgått en abort i Irland, skulle hon ha riskerat 14 års fängelse. Ryan hade tur eftersom det var möjligt för henne att resa till England och få en trygg abort där.

Ett av världens hårdaste abortförbud upphävt

Irlands abortlag var en av världens strängaste fram till år 2019. Endast om kvinnan var i direkt livsfara var det tillåtet att avbryta graviditeten. Abort var förbjudet även om fostret inte kunde överleva samt till exempel vid våldtäkt och incest.

Kampanjerna för säker abort som respekterar självbestämmanderätten som Amnesty och andra organisationer förde pågick i tiotals år. Detta arbete bar äntligen frukt då abortförbudet upphävdes med 66,4 % majoritet i folkomröstningen som skedde i maj 2018.

Det var särskilt unga irländare som reste tillbaka till sitt hemland för att rösta. Den senaste abortröstningen hade tagit plats för så länge sedan att ingen under 53 år hade någonsin haft möjlighet att ta ställning till abortförbudet.

Seger för modigt och ihärdigt kampanjarbete

“Lagändringen skulle knappast ha införts utan hängivna aktivister och enastående icke-statliga organisationer” säger Otava Piha, Amnestys expert i frågor gällande diskriminering baserat på kön. “Amnesty har till exempel i årtionden tagit upp problemet, berättar Piha.

Det historiska beslutet avskaffade äntligen den decennielånga diskrimineringen av kvinnor och flickor. “Abort upphör inte med förbud, utan gör dem farliga istället, konstaterar Piha.

“I länder med abortförbud är situationen på ett allvarligt sätt orättvis. Också från Irland kunde man resa till England eller Nederländerna för en säker abort om man hade pengar, tid och resurser. Utan dessa var man tvungen att lita på farligare metoder.”

Världshälsoorganisationen WHO uppskattar att det varje år utförs 25 miljoner osäkra aborter. De flesta av dem sker med fatala följder i utvecklingsländer. Osäkra aborter orsakar miljoner allvarliga skador och är den tredje största orsaken till dödlighet bland mödrar.

Lagändringen i Irland påbörjade en positiv cirkel också i närliggande områden: sedan mars 2020 är abort lagligt även på Nordirland.

Text: Saara Manelius

Ämnen