Framsidan Dagsverksinsamling: Hjälpen från er skola är oersättlig för Amnestys arbete

Dagsverksinsamling: Hjälpen från er skola är oersättlig för Amnestys arbete

I år stöder dagsverksinsamlingen arbetet mot diskriminering. Ingen annan än vi själva har rätt att fastställa vårt kön eller besluta vem vi älskar. Kom med i kampen för de mänskliga rättigheterna och donera en dagslön för att stödja Amnestys arbete.

Miljoner människor runtom i världen diskrimineras, fängslas, misshandlas och till och med dödas på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet. Människor som har anhållits eller häktats på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet är samvetsfångar och vi kräver att de ska friges omedelbart och villkorslöst.

Brott mot lesbiska, homosexuella, bisexuella, trans- och interkönade (LHBTIQ) personers rättigheter yttrar sig på många sätt. De torteras och behandlas nedsättande, deras yttrande- och församlingsfrihet begränsas och de blir anhållna på godtyckliga grunder.

Vi på Amnesty arbetar för att ingen ska behöva dölja sitt eget kön eller vem den älskar. Vi vill se till att varje ung människa ska få vara sig själv – i fred och utan rädsla. Donera en dagslön till stöd för Amnestys arbete.

Stödet från din skola är ytterst värdefullt, för Amnesty finansierar sin verksamhet så gott som enbart med hjälp av enskilda människors donationer och medlemsavgifter. Varje studerande får ett Human rights are my pride -armband för att synligt visa sitt stöd för en jämlikare värld.

Rysslands “homopropagandalag” slår hårdast mot de unga

Evdokia RomanovaÅr 2013 trädde i Ryssland den så kallade homopropagandalagen i kraft som förbjuder ”främjande av homosexualitet” bland minderåriga. Formellt är lagens syfte att skydda barn och unga, i verkligheten stämplar den vuxna och barn som hör till sexuella eller könsminoriteter och fördjupar den diskriminering de utsätts för. Dessutom hindrar lagen ungdomar från att få kunskap som kan vara essentiell för deras välmående.

Den unga ryska aktivisten Evdokia Romanova blev i oktober 2017 dömd till över 700 euro i böter, enbart för att hon i sina kanaler på sociala medier postade artiklar som handlade om homosexualitet. Denna dom är ett grovt brott mot Evdokias yttrandefrihet.

Rätten att vara jag: Finlands translag måste ändras

Den nuvarande lagstiftningen i Finland kränker transpersoners grundläggande mänskliga rättigheter. För att fastställa sin juridiska könstillhörighet måste man vara myndig, ha en diagnos på att man är en transperson och vara oförmögen till fortplantning. Med fastställande av juridisk könstillhörighet avses att anteckningen om kön i identitetsbeviset ändras så att den motsvarar den berörda personens könsidentitet.

Enligt sitt identitetsbevis är Sakris Kupila en kvinna. Han har emellertid aldrig varit kvinna. Av den orsaken upplever han diskriminering varje dag. Det är besvärligt att resa, det kan till och med vara farligt, om ens kön enligt passet inte motsvarar ens utseende. När man söker jobb, eller i skolan, kan man bli tvungen att för helt främmande människor förklara sitt kön. I sådana situationer ökar risken för att man blir mobbad eller till och med utsätts för våld.

Att böja sig för de förödmjukande villkoren är dock inget alternativ för Sakris. Det är translagen i Finland som måste ändras – inte Sakris: “Jag slutar sen när världen är färdig.”

Såhär organiserar du insamlingen

Skolan kan själv fritt bestämma datum för dagsverksinsamlingen och den gemensamma insamlingssumman (rekommendation 15 euro/elev). Deltagandet i insamlingen är frivilligt för eleverna.

De elever som deltar i Amnestys dagsverksinsamling är försäkrade via försäkringsbolaget IF. Man behöver inte avdra förskottsinnehållning eller socialskyddsavgift från dagsverkslönen.

Dagsverksarbete kan till exempel vara:

  • Att städa hemma, hos en granne eller en släkting, sköta husdjur eller hjälpa till med gårdsarbete.
  • Att jobba tillsammans med barn, åldringar, i en organisation eller i något närföretag.
  • Att hela klassen organiserar basar, konsert eller något annat evenemang

1. Anmäl din skola

Då elevkåren eller lärarmötet beslutat om att delta i insamlingen anmäler du din skola till insamlingen via blanketten nedan eller per telefon 040 753 0250 / Nora Huhta eller e-post nora.huhta@amnesty.fi.

Då du har anmält din skola skickar Amnesty per e-post en modell på den arbetsblankett som skall ges till arbetsgivaren och gireringsinstruktioner. Om du beställt armband eller DVD, skickas de per post till din skola.

2. Ladda ner materialet från nätet

Här kan du ladda ned undervisningsmaterialet gällande dagsverksinsamlingen.

3. Före dagsverksdagen

Informera eleverna om tidpunkten för dagsverket och om målet för insamlingen. Kopiera upp med hjälp av den modell som Amnesty skickade, arbetsblanketter till alla som deltar i insamlingen och dela ut dem före dagsverksdagen. Det är även bra att förse blanketten med skolans stämpel. Ge eleverna ett datum då de senast skall lämna in lönen till skolan tillsammans med arbetsblanketten som arbetsgivaren har undertecknat.

Kuvassa oppilaat keskittyvät päivätyötunnilla

4. På dagsverksdagen

Eleverna ger sin på förhand ifyllda arbetsblankett (med elevens namn, skola, klass, arbetsgivare, arbetstid och skolans stämpel) till arbetsgivaren som undertecknar blankettens nedre del då arbetsdagen är slut. Arbetsgivaren betalar lönen antingen direkt till eleven eller med bankgiro till Amnesty International Finländska sektionens donationskonto FI74 1263 3000 0856 82 (rekommenderad dagsverkslön 15 euro). Eleverna returnerar blankettens nedre del tillsammans med pengarna till skolan. Arbetsgivaren behåller blankettens övre del som kvitto på betalningen.

Ifall arbetsgivaren betalar lönen direkt till Amnesty, skall denne ange skolans namn och ”dagsverksinsamling” i meddelandefältet, t.ex. Hepokatti högstadium dagsverksinsamling”.

5. Efter dagsverksinsamlingen

Samla ihop pengarna från de elever som deltagit i insamlingen och för pengarna till banken. Pengarna sätts in på Amnesty Internationals Finländska sektionen r.f. :s donationskonto FI74 1263 3000 0856 82 och i meddelandefältet anges skolans namn och ”dagsverksinsamling”. OBS! Räkna pengarna på förhand i skolan ifall du vill veta insamlingssumman eftersom bankerna inte längre räknar slantar.

Du kan kontrollera summan genom att jämföra insamlingssumman med anteckningarna på arbetsblanketterna som eleverna returnerat och försäkra dig om att alla pengar har överlämnats.

6. Vid läsårets slut

Amnesty International informerar skolorna om vad som åstadkommits med hjälp av dagsverkspengarna. Det är bra att hänga upp informationen på väggen så att alla kan läsa den samt att berätta om den vid morgonsamlingen.

Hur används pengarna?

För att kunna vara opartisk tar Amnesty inte emot statligt stöd utan finansierar sitt arbete med bidrag från enskilda människor. Amnesty använder donationerna till världsomfattande arbete för att hindra brott mot de mänskliga rättigheterna.

Amnesty strävar efter att pålitligt, snabbt och ihärdigt avslöja brott mot de mänskliga rättigheterna. Ifall allvarliga problem förekommer offentliggörs denna information och på basis av informationen kan Amnesty sedan framföra konkreta rekommendationer till ländernas regeringar och myndigheter för att lösa problemen. Professionellt påverkansarbete för att påverka myndigheter är en avsevärd del av Amnestys arbete. Amnestys anhängare och anställda för även synliga och offentliga kampanjer samt påtryckningsarbete för att stoppa människorättskränkningar.  Amnestys anhängare och aktivister runtom i världen bildar ett starkt nätverk med stor kraft att påverka.

Följ oss: