Framsidan Delta i Amnestys dagsverksinsamling

Delta i Amnestys dagsverksinsamling

Ingen annan än vi själva har rätt att fastställa vårt kön eller besluta vem vi älskar. Låt oss se till att det blir verklighet: anslut dig till kampen för de mänskliga rättigheterna och organisera en dagsverksinsamling i din skola.

Tryggandet av regnbågsrättigheterna i Finland och överallt i världen är viktigt. Miljoner människor diskrimineras, fängslas, misshandlas och till och med dödas på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet. Genom att delta i Amnestys dagsverksinsamling hjälper du att säkerställa att varje ung människa själv får bestämma om sitt eget kön och vem hen älskar.

Vi ser till att varje ung människa ska få vara sig själv – i fred och utan rädsla.

Delta i Amnestys dagsverksinsamling. Gör så här:

  • Bestäm i skolan datum och insamlingssumma (rekommendation 15 euro/elev) för dagsverksinsamlingen. Deltagandet i insamlingen är frivilligt för eleverna.
  • Anmäl din skola till insamlingen per e-post eller via blanketten nedan.
  • Informera eleverna om tidpunkten för dagsverket och om målet för insamlingen.
  • Använd de färdiga och kostnadsfria undervisningsmaterialen med vilka du lätt kan berätta om sexuella rättigheter och rättigheter som gäller könsidentitet.
  • Dela ut före dagsverksdagen de åt dig per e-post skickade arbetsblanketterna samt föräldrablanketten till eleverna. Ge eleverna ett datum då de senast skall lämna in lönen till skolan tillsammans med arbetsblanketten som arbetsgivaren har undertecknat.
  • Samla ihop pengarna från de elever som deltagit i insamlingen och för pengarna till banken. Pengarna sätts in på Amnesty Internationals Finländska sektionen r.f. :s donationskonto FI74 1263 3000 0856 82. Räkna pengarna på förhand i skolan ifall du vill veta insamlingssumman eftersom bankerna inte längre räknar slantar.

Vad eleverna skall göra:

  • Hitta en plats att utföra dagsverksarbetet: Det kan till exempel vara att städa, sköta husdjur eller hjälpa till med gårdsarbete hemma, hos en granne eller en släkting. Eleven kan även jobba tillsammans med barn, åldringar, i en organisation eller i något närföretag. Dagsverksarbetet kan även göras hela klassen eller skolan tillsammans genom att organisera basar, konsert eller något annat evenemang.
  • Ge sin på förhand ifyllda arbetsblankett till arbetsgivaren som undertecknar blankettens nedre del då arbetsdagen är slut. Arbetsgivaren betalar lönen antingen direkt till eleven eller med bankgiro till Amnestys donationskonto.
  • Returnera blankettens nedre del tillsammans med pengarna till skolan. Arbetsgivaren behåller blankettens övre del som kvitto på betalningen.

De elever som deltar i Amnestys dagsverksinsamling är försäkrade via försäkringsbolaget IF. Man behöver inte avdra förskottsinnehållning eller socialskyddsavgift från dagsverkslönen

Anmäl din skola med i dagsverksinsamlingen!

Ta i bruk undervisningsmaterialet gällande dagsverksinsamlingen

 

Med dagsverksinsamlingen agerar du för en framtid utan diskriminering

Regnbågsmänniskors rättigheter kränks allvarligt runtom i världen. I strid med människorättsfördrag förhindrade turkiska myndigheter nyligen pride-evenemang. I den ryska delrepubliken Tjetjenien har människor som antagits vara homosexuella torterats och misshandlats. I Kina ger hälsovårdspersonal bristfällig information om den könskorrigerande vården och samhällets attityder är diskriminerande.

Vi agerar för regnbågsrättigheterna så att alla skall kunna leva i frihet från diskriminering och våld oberoende av sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck eller könsegenskaper. I flera stater har det på senaste tiden tagits fina steg i denna riktning:

Botswana och Indien har avkriminaliserat samkönade sexuella relationer.  Taiwan har legaliserat samkönat äktenskap. I Grekland, Norge och Danmark har lagstiftningen gällande fastställandet av juridisk könstillhörighet blivit människorättsvänligare. Medborgare runtom i världen har visat sitt stöd till modiga försvarare av regnbågsrättigheter såsom till ukrainska Vitalina Koval.

Stödet från din skola är ytterst värdefullt för vi finansierar vår verksamhet så gott som enbart med hjälp av enskilda människors donationer och medlemsavgifter. Donationerna används till världsomfattande arbete för att hindra brott mot de mänskliga rättigheterna.

Vi arbetar för att ingen ska behöva dölja sitt eget kön eller vem den älskar.

Följ oss: