Villkoren för månadsbidrag

Direktbetalningstjänst

Villkor fr.o.m. 17.10.2017

Jag förbinder mig att följa kundvillkoren för min egen bank gällande användandet av direktbetalningstjänst.

Banken har inte skyldighet att behandla uppdraget ifall banken inte kan försäkra sig om uppdragsgivarens underskrift.

Banken har inte skyldighet att behandla ett uppdrag som givits med bristfälliga eller felaktiga uppgifter och banken har inte heller skyldighet att meddela ifall uppdraget inte kan behandlas av ovan nämnda orsak.

Du kan ta i bruk direktbetalningstjänsten genom att ge din bank ett direktbetalningsuppdrag. Baserat på uppgifterna i direktbetalningsuppdraget bildar banken ett tillsvidare gällande uppdrag om att ett betalningsuppdrag med förfallodag ska bildas på ditt konto på basis av uppgifterna i den elektroniska fakturakopian som faktureraren sänt. Information om direktbetalningsuppdraget förmedlas till den fakturerare som namngivits i detta uppdrag.

Baserat på uppgifterna i den elektroniska fakturakopian bildar banken ett enskilt betalningsuppdrag med förfallodag vilket behandlas som en girering. Banken kan på din begäran före direktbetalningens förfallodag ändra betalningsuppdragets debiteringskonto, förfallodag och belopp eller ta bort betalningsuppdraget.

Du kan avsluta direktbetalningstjänsten genom att meddela detta till din bank.

Villkoren för direktbetalningstjänsten samt avgifterna gällande tjänsten finns tillgängliga på din banks hemsida eller i nätbanken.

Uppdragsavtalet gäller tillsvidare. Uppdragsgivaren befullmäktigar Amnesty International Finländska sektionen r.f. att fakturera det i uppdraget angivna bankkontonumret med den i uppdraget angivna summan.

Uppdragsavtalet kan sägas upp genom att kontakta Amnesty senast tre veckor före förfallodagen. Kontakta Amnesty även om du vill ändra månadsbidragets debiteringskonto, förfallodag eller summa. För behandling av ändringar bör man reservera 3 veckor.

E-fakturabeställning

Villkor fr.o.m. 17.10.2017

Jag förbinder mig att följa kundvillkoren för min egen bank gällande användandet av e-fakturatjänst.

Banken har inte skyldighet att behandla uppdraget ifall banken inte kan försäkra sig om uppdragsgivarens underskrift.

Banken har inte skyldighet att behandla ett uppdrag som givits med bristfälliga eller felaktiga uppgifter och banken har inte heller skyldighet att meddela ifall uppdraget inte kan behandlas av ovan nämnda orsak.

E-fakturatjänsten är en tjänst där faktureraren förmedlar fakturan till uppdragsgivarens nätbank för påseende och behandling.  Varken e-fakturans avsändare eller banken är skyldiga att skicka fakturan i någon annan form. I nätbanken kan du ta i bruk ett textmeddelande (sms) och/eller ett e-postmeddelande gällande nya e-fakturor, ifall din bank erbjuder denna tjänst.

Betalningen av en e-faktura förutsätter att du godkänner den inkomna e-fakturan separat i nätbanken eller att du har tagit i bruk automatisk betalning av e-fakturan.

Betalningarna som baserar sig på e-fakturor förmedlas som gireringar.  Du kan före e-fakturans förfallodag ändra betalningsuppdragets debiteringskonto, förfallodag och belopp eller ta bort e-fakturan.

Du kan avsluta mottagningen av e-fakturor genom att ta bort e-fakturabeställningen i nätbanken.

Villkoren för e-fakturatjänsten samt avgifterna gällande tjänsten finns tillgängliga på din banks hemsida eller i nätbanken.

Uppdragsavtalet gäller tillsvidare. Uppdragsgivaren befullmäktigar Amnesty International Finländska sektionen r.f. att fakturera det i uppdraget angivna bankkontonumret med den i uppdraget angivna summan.

Uppdragsavtalet kan sägas upp genom att kontakta Amnesty senast tre veckor före förfallodagen. Kontakta Amnesty även om du vill ändra månadsbidragets debiteringskonto, förfallodag eller summa. För behandling av ändringar bör man reservera 3 veckor.

Återkommande kortbetalningar

Villkor fr.o.m. 1.10.2016

Återkommande kortbetalning är ett fortlöpande avtal som är i kraft tills vidare och enligt vilket en överenskommen summa månatligen debiteras från ditt kort.

Användningsmålen med de insamlade medlen: Amnesty International utreder allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna, bedriver kampanjer och påverkar för att förhindra dylika brott samt informerar om brott mot de mänskliga rättigheterna överallt i världen. Insamlade medel används för det världsomfattande människorättsarbetet vilket innefattar kampanjarbete, information, människorättsfostran, aktivism samt påverkans-och utredningsarbete.

Donationen debiteras enligt anslutningsdag månatligen från ditt kort. Donationen syns senast följande bankdag på räkningen eller kontoutdraget.  Ifall debiteringen från kortet inte lyckas på den överenskomna dagen försöker vi debitera summan på nytt under de två följande dagarna. Du kan när som helst ändra debiteringsdagen genom att kontakta Amnestys bidragstjänst.

Beloppet på donationen väljer man då man kommer med i Amnesty. Genom att kontakta Amnestys bidragstjänst kan man ändra beloppet.

Avtalet gällande donationen kan sägas upp genom att kontakta Amnestys bidragstjänst.

Reservera tre veckor för behandlingen av ändringar gällande den återkommande kortbetalningen.

Vid utbyte av kort skickar vi en länk till den e-postadress som du uppgivit med vilken du kan uppdatera kortets uppgifter.

Amnesty behandlar inte och sparar inte månadsgivarens kortnummer i något skede. Nets (tidigare Kreditlaget) tryggar säkerheten för kortbetalningen med ett PCI DSS-certifierat system (Payment Card Industry Data Security Standard).

Som fakturerare syns Amnesty International Finländska sektionen.

Amnesty International Finländska sektionens medlems- och bidragstjänst:

Tfn. +358 9 856 20600  (ti-to kl. 12-16)
e-post: fundraising@amnesty.fi