Testamentsgåva
Du kan förändra världen – också i framtiden

Testamentsgåva

Den bärande tanken i Amnesty är att enskilda personer med sina handlingar kan förändra världen. Vad är väl ett bättre exempel på detta än en testamentsgåva till förmån för de mänskliga rättigheterna.

Amnesty är en världsomfattande rörelse som åstadkommer betydande resultat. Tack vare Amnestys arbete frias samvetsfångar, upphävs dödstraff, ställs torterare inför rätta och ändras diskriminerande, orättvisa lagar till det bättre. Våra framgångar har betydande inverkan på människors liv och din hjälp gör oss starkare för flera år framöver.

Beställ testamentsbroschyren med blanketten nere på sidan.

Vad är viktigt för dig? Med en testamentsgåva till en organisation bestämmer du själv vad dina tillgångar används till efter att du avlidit.

Donationerna som Amnesty får via testamentsgåvor riktas till Amnestys arbete att avslöja, förhindra och få ett slut på brott mot de mänskliga rättigheterna.

Du kan ge en allmän testamentsgåva eller rikta din gåva till ett specifikt människorättstema.

Vi önskar att du kontaktar oss ifall du vill rikta din gåva till ett specifikt ändamål. På det sättet kan vi garantera att Amnesty använder din donation enligt dina önskemål.

Testamentsgåvor av alla storlekar har en oerhört viktig betydelse för Amnestys människorättsarbete.

Vi tar inte emot finansiering från stater eller politiska organisationer. Detta garanterar att vårt arbete för de mänskliga rättigheterna är obundet. Det betyder även att vi är beroende av donationer och medlemsavgifter från vänliga och empatiska enskilda individer.

Vi betalar inte skatt på testamentsgåvor utan donationerna går oavkortat till Amnestys verksamhet.

Vår insamlingschef hjälper dig i alla frågor gällande testamentsgåvor på adressen jukka.myllyniemi@amnesty.fi eller tfn.  09 586 0440.

Kontakta oss ifall

  • Du vill ha tilläggsinformation gällande testamentsgåvor
  • Behöver hjälp av vår partneradvokat med att upprätta ett testamente
  • Du vill berätta att du redan kommit ihåg Amnesty i ditt testamente och vill rikta din testamentsgåva till ett specifikt ändamål.

Alla diskussioner gällande testamentsgåvor förs konfidentiellt.

Amnesty deltar i organisationernas gemensamma kampanj för det goda testamentet: Hyvä testamentti. På hemsidorna hittar du praktiska råd för hur man upprättar ett testamente och du får även avgiftsfritt råd av en sakkunnig advokat.

Ett testamente är ett dokument som uttrycker din vilja för hur och till vem din kvarlåtenskap skall fördelas. Om du inte har skrivit något testamente fördelas din kvarlåtenskap enligt arvsföljden. Om du inte har arvingar överlåts all din kvarlåtenskap till staten. Genom att upprätta ett testamente kan du försäkra dig om att din vilja uppfylls.

Ett testamente är också ett sätt att trygga din familjs och dina anhörigas framtid och att bidra till att ditt personliga engagemang lever vidare. En testamentsgåva till Amnesty innebär en värdefull insats för arbetet för de mänskliga rättigheterna och tryggar verksamhetens kontinuitet också för kommande år.

Mer information om testamentsgåvor hittar du i Amnestys broschyr som du kan beställa här:

Tilaa testamenttiesite (SV)