Framsidan Stöd oss Testamentsgåva

Testamentsgåva

Då min tid är kommen bestämmer jag.

Med ett testamente kan man i detalj bestämma hur ens kvarlåtenskap skall fördelas. Man kan lämna största delen av kvarlåtenskapen till sina nära och kära och testamentera endast en liten del till förmån för något viktigt arbete.

Vad är viktigt för mig? Till vem vill jag ge en möjlighet efter att jag avlidit? En möjlighet som jag själv fick i tiden – eller en möjlighet som uteblev för mig. Med en testamentsgåva till en organisation bestämmer du själv vilka dörrar som dina tillgångar öppnar efter att du avlidit.

Donationerna som Amnesty får via testamentsgåvor riktas till utredningsarbete, kampanjer och påverkansarbete. Du kan ge en allmän testamentsgåva eller rikta din gåva till ett specifikt människorättstema. Vi önskar att du kontaktar oss ifall du vill rikta din gåva till ett specifikt ändamål. På det sättet kan vi garantera att Amnesty använder din donation enligt dina önskemål.

Testamentsgåvor av alla storlekar har en viktig betydelse för Amnestys människorättsarbete. Som en allmännyttig organisation är Amnesty beroende av donationer och medlemsavgifter, Vi betalar inte skatt på testamentsgåvor utan donationerna går oavkortat till Amnestys verksamhet.

Vår insamlingschef hjälper dig i alla frågor gällande testamentsgåvor på adressen jukka.myllyniemi@amnesty.fi eller tfn.  09 586 0440.

Kontakta oss ifall

  • Du vill ha tilläggsinformation gällande testamentsgåvor
  • Behöver hjälp av vår partneradvokat med att upprätta ett testamente
  • Du vill berätta att du redan kommit ihåg Amnesty i ditt testamente och vill rikta din testamentsgåva till ett specifikt ändamål.

Alla diskussioner gällande testamentsgåvor förs konfidentiellt.

Amnesty deltar i organisationernas gemensamma kampanj för det goda testamentet: Hyvä testamentti. På hemsidorna hittar du praktiska råd för hur man upprättar ett testamente och du får även avgiftsfritt råd av en sakkunnig advokat.

Ett testamente är ett dokument som uttrycker din vilja för hur och till vem din kvarlåtenskap skall fördelas. Om du inte har skrivit något testamente fördelas din kvarlåtenskap enligt arvsordningen. Om du inte har arvingar överlåts all din kvarlåtenskap till staten. Genom att upprätta ett testamente kan du försäkra dig om att din vilja uppfylls.

Ett testamente är också ett sätt att trygga din familjs och dina anhörigas framtid och att bidra till att ditt personliga engagemang lever vidare. En testamentsgåva till Amnesty innebär en värdefull insats för arbetet för de mänskliga rättigheterna och tryggar verksamhetens kontinuitet också för kommande år.

Mer information om testamentsgåvor hittar du i Amnestys broschyr som du kan beställa här:

Följ oss: