Hjälp att fria den modiga Nobelpristagaren Narges som är i livsfara

Hjälp att fria den modiga Nobelpristagaren Narges som är i livsfara

Lyckas vi tillsammans samla in 60 000 euro för att frige människorättsförsvarare i fara?

59626 €
Donera:

1. Summa

Välj donationssätt

Välj summa: