Tusentals flickor har på grund av giftgas hamnat på sjukhus i Iran – hjälp att stoppa gasattackerna

Tusentals flickor har på grund av giftgas hamnat på sjukhus i Iran – hjälp att stoppa gasattackerna

Donera:

1. Summa

Välj donationssätt

Välj summa:

Fint, det här tar inte länge mera!
I nästa steg får du ge dina kontaktupgifter.