Framsidan Om oss

Om oss

Amnesty International består av människor runt om i världen som kämpar för att de mänskliga rättigheterna ska gälla alla, alltid.

Amnesty International är en organisation som arbetar för mänskliga rättigheter. Arbetet utgår från noggranna utredningar om brott mot dessa rättigheter och internationella konventioner som reglerar rättigheterna. Organisationen står fri från alla regeringar, politiska ideologier, ekonomiska intressen och religioner. Amnestys arbete handlar om att långsiktigt förbättra människors villkor och samtidigt hjälpa dem som drabbas här och nu.

Kontaktuppgifter:

Amnesty International – Finländska sektionen
Sanduddsgatan 7A
00100 HELSINGFORS
Kontorets kundtjänst är öppen må-to kl. 12-16.
Telefon: +358 41 313 4778

Fax: (09) 5860 4460

E-post: amnesty@amnesty.fi

 

Vilka utgör Amnesty?

Över 7 miljoner människor runt hela världen stöder Amnesty International. Huvudkontor är det internationella sekretariatet i London med drygt 400 anställda. Organisationens högsta beslutande organ är det internationella rådsmötet, som hålls vartannat år. Amnesty Internationals Finländska sektion av är en av de äldsta och grundades år 1967. Sektionen har på senare år vuxit snabbt, och antalet medlemmar och bidragare är för tillfället ungefär 40 000.

Organisationens arbete i Finland leds av en oavlönade styrelse som årsmötet valt. Jukka Muhonen är ordförande för perioden 2016-2018. Det högsta beslutsfattande organet inom sektionen är årsmötet. Amnestys kontor finns i Helsingfors på Sanduddsgatan. De heltidsanställda uppgår till ett tjugotal och därtill finns det en stor skara frivilliga. Verksamhetsledaren ansvarar för kontoret, och chefen för människorättsarbetet för innehållet i påverkningsarbetet.

För det stora praktiska kampanjarbetet svarar dock de frivilliga aktivisterna, som det finns flera hundra av inom Amnesty. Vi kan erbjuda mångsidiga möjligheter att delta i människorättsarbete och utnyttja egna kunskaper. Nätaktionerna och nyhetsbreven ger en chans att delta i verksamheten också då tiden är knapp eller det saknas en lokal Amnestygrupp på den egna orten.

Amnesty International är helt beroende av enskilda bidrag och tar inte emot ekonomiskt stöd från stater. Vår obundenhet gör oss till en exceptionell medborgarorganisation i Finland.

 

Vad är Amnestys vision?

Amnesty Internationals vision är en värld där varje människa åtnjuter alla de rättigheter som ingår i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. För att nå visionen utreder och dokumenterar Amnesty allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter.

Amnesty utövar påtryckningar mot makthavare för att förebygga, förhindra och stoppa dessa kränkningar, samt kräver att de som gör sig skyldiga till övergrepp ska ställas inför rätta. För att öka kunskapen om de mänskliga rättigheterna arbetar Amnesty International även med information, utbildning och opinionsbildning.

 

Hur allt började?

Amnesty International fick sin början då den brittiska advokaten Peter Benenson år 1961 skrev artikeln ”The Forgotten Prisoners” (De glömda fångarna) som publicerades i tidningen The Observer 28.5.1961. Han skrev om sex politiska fångar och utmanade läsarna att opartiskt och fredligt arbeta för att frige samvetsfångarna. Artikeln berörde flera människor och av en mans vädjan föddes en massrörelse.

50 år senare är Amnesty International världens största oberoende människorättsorganisation med över 3 miljoner medlemmar och bidragsgivare i över 150 länder runt om i världen.

 

Följ oss: