Majoriteten av demonstrationerna i Finland förlöper väl, men det finns brister i polisens agerande