Framsidan Blogg Krissituationer kan lyfta fram de bästa egenskaperna hos människor

Krissituationer kan lyfta fram de bästa egenskaperna hos människor

Vi lever i besynnerliga tider. Det känns som om vår gamla vardag över en natt skulle ha sopats bort och ersatts av ett undantagstillstånd, som vi för endast några veckor sedan aldrig ens skulle ha kunnat föreställa oss. Utan sakkunniga inom hälsovården och myndigheter som fattar svåra beslut, skulle vi vara illa ute. Ett stort tack till dem för att vårt samhälle fortfarande fungerar.

Vi vill alla att den här situationen skall ta slut. Nu finns det inte plats för ilska och rasism, det vi behöver nu är medkänsla och solidaritet.

Krissituationer kan lyfta fram de bästa egenskaperna hos människor. Vi på Amnesty får ofta se den otroliga styrkan av att människor agerar tillsammans.  Även om vi fysiskt är ifrån varandra, kan vi ändå hålla ihop. Tillsammans klarar vi det här!

Vi måste följa de anvisningar som myndigheterna och experterna ger och ta hand om varandra – speciellt om de som tillhör riskgrupperna. Vi får inte heller glömma de människor som också vid detta tillfälle lever i flyktingläger eller mitt i ett krig. Pandemin berör även dem, på ett extra allvarligt sätt.

Coronaviruset påverkar självklart också oss på Amnesty och vi följer noggrant med situationen. Vi gör för egen del allt vi kan för att hindra viruset från att spridas: vi har övergått till distansarbete och annullerat alla vårens evenemang. Vårt människorättsarbete fortsätter ändå oberoende av undantagstillståndet.

Ur ett människorättsperspektiv skall människornas hälsa och välmående överallt vara myndigheternas primära mål. Vi vet att det finns sådana som kommer att försöka använda pandemin som ett svepskäl att kränka de mänskliga rättigheterna. Det kommer vi inte att låta ske.

Text: Frank Johansson, verksamhetsledare i Amnesty International Finländska sektionen

Följ oss: