Framsidan Engagera dig

Engagera dig

I Amnesty arbetar enskilda människor för de rättigheter som var och en är berättigad till. Tillsammans har vi åstadkommit mycket. Samvetsfångar har frigivits och dödsstraff har upphävts. Torterare har ställts inför rätta och stater har blivit tvungna att ändra sina lagar. Kom med!

Ta ställning – underteckna en appell. Appeller är ett effekt sätt att agera för människor som är i fara.

 

Rädda liv – bli SMS-aktivist

Med ett tryck på knappen kan du göra stor skillnad för människor i utsatta situationer.

Då en person döms till döden, torteras eller fängslas på grund av sin åsikt är undertecknandet av en SMS-appell det snabbaste sättet att hjälpa. Efter att du undertecknat appellen överlämnar vi den till mottagaren inom 72 timmar. Var sjunde av Amnestys blixtaktioner ger resultat och blixtaktionerna är således en av Amnestys viktigaste arbetsmetoder. Som medlem i det världsomfattande blixtaktionsnätverket förhindrar du effektivt människorättskränkningar. Beställ appellerna till din telefon. Tillsvidare fungerar tjänsten enbart på finska.

Såhär beställer du appellerna till din mobil:

Skicka meddelandet ”VETOOMUS LIITY DITT NAMN” till numret 16499. T.ex. vetoomus Vera Vädjare. Som medlem i blixtaktionsnätverket kontaktas du 20 gånger i året och du deltar genom att svara på meddelandet (0,90€/meddelande). Efter att du anslutit dig kontaktas du inom ca en vecka.

 

Gör något för de mänskliga rättigheterna – Kom med på din egen hemort

Amnestys lokalgrupper är verksamma på över 10 orter runtom i Finland. Lokalgrupperna skriver appeller till myndigheter, arbetar för individer som blivit utsatta för brott mot de mänskliga rättigheterna samt organiserar Amnestys kampanjevenemang på den egna hemorten.

Alla som är intresserade av mänskliga rättigheter är välkomna att delta i lokalgruppernas verksamhet. Du kan delta regelbundet i gruppens verksamhet och kampanjer eller bistå gruppen med hjälp mera oregelbundet t.ex. genom att delta i evenemang och tillställningar som grupper ordnar. Även experthjälp från olika brancher (t.ex. reportrar, konstnärer, lärare) är välkommen.

Se på kartan ifall det finns en lokagrupp på din hemort.

Kontakta Amnestys koordinator för lokalverksamhet Outi Haapanen, outi.haapanen@amnesty.fi, ifall det ännu inte finns en lokalgrupp på din ort men du skulle vara intresserad av att grunda en.

I evenemangskalendern hittar du info om Amnestys evenemang och tillställningar på din hemort.

 

Stöd oss

Amnesty International är världens största människorättsorganisation. Amnesty är även en oberoende organisation. Amnesty tar inte emot bidrag från vare sig staten eller företag utan finansierar sin verksamhet med bidrag från enskilda individer.

Tack var obundenheten kan Amnesty i olika delar av världen lyfta fram svåra människorättsbrott och behöver aldrig undvika svåra frågor.

Genom att stöda Amnesty ger du extra styrka åt oss i förhandlingar med beslutsfattare gällande människorättsfrågor samt möjliggör internationella undersökningar och kampanjer för de mänskliga rättigheterna.

Följ oss: