Framsidan Brevmaraton för skolor Vad är brevskrivarmaraton?

Vad är brevskrivarmaraton?

Brevskrivarmaraton är en lektion i mänskliga rättigheter. Kampanjen är utarbetad i linje med grunderna i den nya läroplanen. Enligt läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen ska undervisningen ge en grund för ett världsmedborgarskap som respekterar de mänskliga rättigheterna och som sporrar till positiva förändringar. Undervisningen i gymnasiet ska utgå från människolivets okränkbarhet och respekt för liv och de mänskliga rättigheterna. Den studerande ska under gymnasietiden bilda sig en klar uppfattning om vilka värderingar, centrala grundläggande normer och människorättsnormer som ligger till grund för de grundläggande och mänskliga rättigheterna, samt på vilka sätt dessa rättigheter främjas.

I brevskrivarmaraton lever sig eleverna in i berättelserna om människor som har utsatts för människorättskränkningar, bekantar sig med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, får möjlighet att på ett konkret sätt agera för människor vars mänskliga rättigheter har kränkts, lär sig ett aktivt medborgarskap och ett slagkraftigt skrivande. Samtidigt utvecklas elevernas kunskap och förmåga när det gäller kulturell kompetens och etiska värderingar.

Under lektionen bekantar man sig med de mänskliga rättigheterna genom övningar och via två människorättsfall, ett exemplifierande vädjandebrev analyseras och till slut skriver man ett eget vädjandebrev, antingen ensam eller i en mindre grupp. Brevskrivarmaraton ger möjlighet att påverka verkliga människors liv, som ett led i en global kampanj för de mänskliga rättigheterna.

Läs mer om erfarenheter från tidigare år (på finska)

Breven påverkar

Eleverna Ronja Alander och Toivo Vasara i Koivukylä skola berättar tillsammans med sin lärare Irina Ala-Lahti hur brevskrivarmaratonen år 2017 kändes för dem (texten på finska).

Ihmisoikeudet osaksi koulun arkea

Kuukauden aktivistikasvo: Irina Ala-Lahti

Opettajakollega, lähde kirjemaratonille

Meillä on valta vapauttaa ihmisiä

Följ oss: