Framsidan Amnestypost Aktivism från hemmasoffan

Aktivism från hemmasoffan

En av de stora utmaningarna för Amnestys utredare är den digitala erans enorma informationsflöde. Men den nya teknologin har också fört med sig nya former av aktivism. Digital aktivism är något som har inspirerat bland andra Amy Landwehr från Iowa, 45, som har understött Amnesty i över 30 års tid.

Amnesty Decoders är ett nätverk av frivilliga som hjälper utredare  att gå igenom digital information, alltså sociala medier, bilder och olika slag av dokument. Nätverket grundades sommaren 2016 och sedan dess har över 53 000 aktivister i över 150 länder anslutit sig. En av dem är Amy Landwehr.

”Jag hade länge verkat som advokat med immigration som specialitet när jag av hälsoskäl blev tvungen att lämna mitt jobb. Också om min situation var svår, ville jag ge av min tid till ett gott ändamål”, berättar Landwehr.

”Jag kunde emellertid inte förbinda mig till stränga tidtabeller eller fasta arbetstimmar. Jag fick upp ögonen för digital aktivism, för då kan jag göra det här viktiga arbetet när det passar mig.”

Landwehr ger en eloge för hur lätt det var att börja med digital aktivism. Det krävs varken särskilda färdigheter eller verktyg för att delta och när man har anmält sig får varje aktivist enkla anvisningar om hur arbetet går till.

”Det är fantastiskt att det är så lätt att delta i det här viktiga arbetet – jag behöver inget annat än min telefon och några minuter överlopps tid”, gläder sig Landwehr.

Landwehr deltog bland annat i kampanjen Strike Tracker, där Amnesty analyserade hur den av Förenta staterna ledda alliansens bombningar avancerade i Raqqa i Syrien 2017.

Med hjälp av resultaten kan Amnesty klargöra tidslinjen för stadens förstörelse och också hur många civila som förolyckades i bombningarna.

Den digitala aktivismen är livsviktig för att Amnestys utredare  ska kunna tackla informationsflödet. För Landwehr är den ett andningshål som ger en känsla av att vara betydelsefull.

”De mänskliga rättigheterna har alltid varit min passion, särskilt ämnen som berör dödsstraff och flyktingar. Jag är tacksam för att jag får påverka sådant som är viktigt för mig. Frivilligarbetet ger mig bättre självkänsla och jag känner mig värdefull också mitt i vardagens brådska.”

Är digital aktivism kanske något för dig?  Läs mera.

 Text: Iina Lindeman

Följ oss: