Etusivu Johtokunnan blogi Strategiarbete på gång!

Strategiarbete på gång!

Kari Lehti presenterade i föregående blogginlägg styrelsens arbete . I detta inlägg tänkte jag gå mer konkret in på en av de frågor som under det senaste året varit ständigt återkommande på styrelsens agenda: strategiarbetet.

Strategi för åren 2016-2020

Amnesty står både globalt och nationellt mitt uppe i strategiarbete. Internationellt har arbetet med målsättningar för åren 2016 – 2020 pågått under en lång tid och i augusti fattade det internationella mötet med representanter för de nationella sektionerna slutgiltigt beslut om strategin. Nu när strategin internationellt är på plats anpassas också den nationella verksamheten efter denna.

Amnesty arbetar alltid kring cykler. Organisationens grundvärderingar och målsättning är permanenta och inskrivna i stadgarna, men verksamheten i övrigt måste regelbundet utvärderas och siktet ställas in på nytt. Detta gäller både substansen och sättet att arbeta. Människorättsutmaningarna är inte oföränderliga och världen ter sig annorlunda från dag till dag, och Amnesty måste ändras med den.

En annan målsättning med det cykliska arbetet är att garantera att Amnesty också på ett globalt plan fungerar som en organisation, One Amnesty. Vi vill samla våra resurser mot gemensamma mål, få ut det bästa av globalt samarbete och därmed nå störst genomslagskraft i arbetet med de människorättsfrågor som strategiskt prioriteras.

Strategiarbetet som pågår just nu har som målsättning att ta fram konkreta sätt för verksamhet för att stärka människors medvetenhet om sina rättigheter och möjligheter att kräva dessa; för att garantera rättigheter åt alla på ett jämlikt sätt; för att skydda människor i kriser och för att ställa människorättsförbrytare till svars.

Dessutom söker sig Amnesty som en organisation mot att bli större, starkare, mer effektiv och mer levande. Ytterligare är det klart att nya digitala realiteter måste beaktas i verksamheten och på en strategisk nivå, både i Amnestys sätt att arbeta och i frågorna som bekavas, för att organisationen skall vara aktuell.

Strategin i Finland

Det vi redan vet om de nationella linjerna till följd av det internationella arbetet är att vi kommer att vara tvungna att tänka om gällande både metod och substans och att de följande åren kommer att bli en tid av förändring. Vi kommer, som sagt, att satsa på mer digital aktivitet, både substansmässigt och som ett sätt att arbeta. Vi kommer också att fundera om begreppet aktivism och vad det betyder för Amnesty i Finland idag. Vi kommer kanske att sätta oss ner och se på vilka substansområden som inte kan prioriteras lika mycket som förr och vart dessa resurser i så fall kan omplaceras. Vi måste också fundera på vad det är som inte behöver göras.

Kontakta oss!

Strategiarbete är omfattande och kräver att vi i styrelsen sätter oss in i såväl ekonomiska utsikter, planer för hur Amnesty globalt skall fungera i framtiden och analyser av människorättsläget i världen. Arbetet görs, som sagt, som samarbete och började med stora linjedragningar på internationell nivå.

Här nedan finns en lista på de dokument och rapporter som ligger till grund för arbetet i detta skede. Styrelsen tar gärna emot åsikter, tankar och frågor, och vår adress är som vanligt johtokunta@amnesty.fi. Styrelsen kommer att fatta beslut om de slutgiltiga nationella strategiska målen 2016-2020 i december 2015 och årsmötet behandlar dessa i mars 2016. På höstmötet 3-4.10.2015 har du också en möjlighet att säga ditt om de nationella tyngpunkterna innan de slås fast.

Text Ida Sulin. Skribenten är styrelsemedlen för den Finländska sektionen av Amnesty.

Seuraa meitä: