Israel måste upphöra med sin ockupation av de palestinska områdena – utfrågningar pågår vid Internationella domstolen i Haag

Ämnen