För samvetfångar, dödsdömda och alla människor sedan 1961

Stöd oss

Appeller

Delta i Amnestys dagsverksinsamling

Ingen annan än vi själva har rätt att fastställa vårt kön eller besluta vem vi älskar. Låt oss se till att det blir verklighet: anslut dig till kampen för de mänskliga rättigheterna och organisera en dagsverksinsamling i din skola.

Tryggandet av regnbågsrättigheterna i Finland och överallt i världen är viktigt. Miljoner människor diskrimineras, fängslas, misshandlas och till och med dödas på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet. Genom att delta i Amnestys dagsverksinsamling hjälper du att säkerställa att varje ung människa själv får bestämma om sitt eget kön och vem hen älskar.

Vi ser till att varje ung människa ska få vara sig själv – i fred och utan rädsla.

Läs mera

Följ oss: