USA: Fängslade Rocky har väntat på sin avrättning i nästan 30 år – dödsdomen måste upphävas

USA: Fängslade Rocky har väntat på sin avrättning i nästan 30 år – dödsdomen måste upphävas

Skriv under appellen
181.95%
Från värt mål
7278
Underskrifter
Appellen stängs snart
FacebookTwitterWhatsApp

GUVERNÖREN I ALABAMA:  UPPHÄV ROCKY MYERS ORÄTTVISA  DÖDSDOM

Rocky Myers has spent nearly three decades – almost half of his life – on death row. Demand justice for Rocky.

Dear Governor,

I urge you to use your power to grant clemency to Rocky Myers and commute his death sentence.

Rocky Myers’s trial was flawed, with inconsistent testimonies and allegations of police pressure. One key witness against him later recanted his testimony, stating that he had lied. The overwhelmingly white jury recommended a sentence of life imprisonment, yet the judge sentenced Rocky Myers to death. This practice is now illegal in Alabama.

Rocky Myers was burdened with ineffective legal representation and abandoned by his post-conviction lawyer, meaning he unknowingly missed deadlines for appeal. He also has an intellectual disability.

Please do not let Rocky Myers be executed.

Yours sincerely,


Översättning till svenska:

Ärade guvernör

Jag ber Er använda av Er befogenhet att bevilja amnesti och befria Rocky Myers från dödsstraff.

Det fanns allvarliga brister i Rocky Myers rättegång, bevisen är motstridiga och polisen misstänks ha utövat utpressning. Ett nyckelvittne tog senare tillbaka sitt vittnesmål och sade att hen ljugit. Juryn, som främst bestod av vita personer, rekommenderade livstidsfängelse som dom men domaren som ledde rättegången dömde Rocky Myers till dödsstraff. Att överträda juryns beslut på detta sätt är nuförtiden olagligt i Alabama.

Rocky Myers juridiska hjälp var ineffektiv och efter domen övergavs han av advokaten som representerade honom, vilket ledde till att han inte lyckats överklaga domen inom utsatt tid.

Därtill har Rocky Myers intellektuell funktionsnedsättning.

Vänligen stoppa avrättningen av Rocky Myers.

Med vänlig hälsning