Polen: Justyna Wydrzyńska dömdes för att ha försvarat trygga aborter

Polen: Justyna Wydrzyńska dömdes för att ha försvarat trygga aborter

Skriv under appellen
382.8%
Från värt mål
3828
Underskrifter
25
Dagar kvar
FacebookTwitterWhatsApp

POLEN: TRYGGA ABORTER ÄR EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET.  ABORTAKTIVISTENS ORÄTTVISA DOM  MÅSTE UPPHÄVAS.

ACTIVIST’S CONVICTION SETS A DANGEROUS PRECEDENT

Dear Prosecutor General,

I call on you to take all necessary measures to ensure that Justyna  Wydrzyńska’s unjust conviction is overturned and to refrain from bringing  any other charges against her for carrying out her legitimate defence of  human rights.

Justyna and other activists provide essential support and trustworthy  information to women seeking the healthcare they are entitled to. She was  convicted for helping a woman in an abusive relationship access a safe  abortion.

Her conviction sets a dangerous precedent.

Yours sincerely,


Översättning till svenska:

Ärade allmänna åklagare,

Jag ber att ni vidtar alla nödvändiga åtgärder för att försäkra att Justyna Wydrzyńskas orättvisa dom upphävs. Jag ber er också se till att Justyna inte åläggs med ytterligare åtal bara för att hon använt sin rätt att försvara mänskliga rättigheter.

Tillsammans med andra aktivister har Justyna erbjudit livsviktigt stöd och tillförlitlig information gällande hälsotjänster som kvinnor är berättigade till. Hon dömdes för att ha hjälpt en kvinna som utsatts för våld av sin partner få tillgång till abort.

Justynas dom är ett farligt prejudikat.

Med vänlig hälsning,