Etusivu Vetoomus Unkari takaisin oikeusvaltion tielle

Unkari takaisin oikeusvaltion tielle

Unkarissa koronapandemiasta on tulossa Orbánin hallituksen itsevaltaisuuden keppihevonen.

Maan parlamentti hyväksyi maaliskuussa hätätilalait, jotka siirsivät kaiken vallan hallitukselle määrittelemättömäksi ajaksi.

Hätätilalait purettiin lopulta kesäkuussa, mutta samalla saatettiin voimaan uusi laki, joka käytännössä mahdollistaa saman tempun “terveydellisen hätätilan” aikana.

Koronaviruksen oireisiin ei kuulu oikeusvaltiosta luopuminen tai vallankaappaus. Vaadi Suomen hallitusta tuomitsemaan Unkarin toimet ja edistämään Unkarin oikeusvaltion suojelua EU:ssa.

Arvoisa Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen

Viime syksynä Suomen EU-puheenjohtajuuskauden aikana olitte tärkeässä roolissa viemässä eteenpäin Unkaria koskevia oikeusvaltiotoimia, kun Unkarin kuulemiset saatiin käyntiin. Tämä oli iso harppaus kohti arvojaan puolustavaa EU:ta. Nyt tarvitsemme samaa jämäkkyyttä.

Vaadin, että

  • Suomi jatkaa EU:n yleisten asiain neuvostossa ja muilla julkisilla foorumeilla Unkarin oikeusvaltion puolustamista. Unkarin kuulemisia Euroopan unionista tehdyn sopimuksen artiklan 7 mukaisessa menettelyssä on jatkettava ja Unkarin toimet on tuomittava julkisesti.
  • Suomi on mukana varmistamassa, että Unkarin hallituksen EU-varojen ja koronapandemian hoitoon liittyvien tukien käyttöä valvotaan entistä tarkemmin.

Allekirjoita vetoomus

Virhe: tarkista sähköposti

Virhe: Puhelinnumeron tulee alkaa nollalla ja siinä tulee olla vähintään kuusi merkkiä. Puhelinnumerossa ei saa olla välejä tai välimerkkejä.

Allekirjoituksia nyt: 11575

77 %
0375075001125015000

Koronaviruspandemia on pysäytettävä. Mutta sen voi tehdä monin tavoin. Kun useimmat valtiot arvioivat toimiensa suhteellisuutta tai merkitystä perusoikeuksille, pyrkii Unkarin nykyinen hallitus sementoimaan valta-asemaansa pandemian turvin.

Unkarin parlamentti saattoi maaliskuun lopussa voimaan valtuuslain, joka siirsi kaiken lainsäädäntö- ja toimeenpanovallan Viktor Orbánin hallitukselle määrittelemättömäksi ajaksi. Lain läpimenoon vaadittiin kahden kolmasosan enemmistö, joka Orbanin Fidesz-puolueella parlamentissa on.

Käytännössä hätätila tulee olemaan voimassa niin pitkään kuin Orbanin hallitus haluaa, sillä sen lopettamiseksi vaaditaan samainen parlamentin enemmistö. Unkarin demokratian ja oikeusvaltion tulevaisuus on siis samoissa käsissä, jotka ovat vuosikausia kaivaneet maata sen alta.

Allekirjoita vetoomus: Unkarin oikeusvaltiosta ei saa tulla Orbanin itsevaltaisuuden uhri!

Määrittelemättömän pitkä hätätila, ei vallan tasapainoa

Hätätila tarjoaa Orbanin hallitukselle vapaat kädet hallita oman harkintansa mukaan. Parlamentti teki omalla päätöksellään itsestään tarpeettoman. Myöskään oikeuslaitoksesta ei ole tehokkaasti rajoittamaan valtaa: perustuslaillisuutta valvova perustuslakituomioistuin on tiiviisti hallituspuolue Fideszille uskollisten voimien hallussa. Sen rooli on tarkkaan rajattu: se voi ottaa kantaa ainoastaan lainvalmistelun muotovirheisiin, ei lakien sisältöön. Vallan tasapainoa ei valvo käytännössä kukaan ja hallituksen toimien haastaminen entistä vaikeampaa.

On myös ongelmallista, että hätätilan kestolle ei ole asetettu mitään takarajaa. Hallitus perusteli uutta lakipakettia pandemian kestolla, mutta ilman mahdollisuutta arvioida hätätilan suhteellisuutta tai tarvetta tietyin aikavälein, tarjoaa valmiuslaki täydellisen mahdollisuuden jatkaa sitä loputtomiin.

Ainoastaan Orbánin hallitus ja Fidesz-puolue itse voivat päättää milloin hätätila loppuu – jos milloinkaan.

Rikoslain muutokset huolettavat Unkarin kansalaisyhteiskuntaa

Valtuuslain säätämisen lisäksi rikoslakiin tehtiin pandemian varjolla muutoksia, jotka eivät ole linjassa maan ihmisoikeussitoumusten kanssa. ”Väärän tiedon levittämisestä” voi nyt saada jopa viisi vuotta vankeutta, ja koronatoimien ”haittaamisesta” voi seurata jopa kahdeksan vuoden vankeusrangaistus.

Ottaen huomioon Orbanin hallituksen toimet lehdistönvapauden ja kansalaisyhteiskunnan tilan rajoittamiseksi, ovat molemmat herättäneet huolta niiden varsinaisesta käyttötarkoituksesta. Lait jättävät erittäin paljon tulkinnanvaraa viranomaisille, ja pahimmillaan niitä voidaan käyttää toimittajien, kansalaisaktivistien tai opposition jäsenten rankaisemiseen.

Valmiuslakipakettia kritisoineita kansalaisjärjestöjä ja niiden työntekijöitä on uhkailtu jo nyt.

Miksi vaadimme Suomea toimimaan?

Oikeusvaltioperiaate on yksi demokraattisten valtioiden peruspilareista ja yksi EU:n perusarvoista. Siksi on täysin kestämätöntä, että eurooppalainen yhteisö antaa yhden jäsenensä rikkoa arvopohjaa näin räikeästi.

Suomi otti omalla EU-puheenjohtajuuskaudellaan ison harppauksen kohti oikeusvaltion ja EU:n yhteisten arvojen puolustamista, kun se aloitti Unkarin kuulemiset perussopimuksen 7 artiklan menettelyssä. Tämä tarkoittaa prosessia, jossa arvioidaan onko Unkari rikkonut EU:n perusarvoja. Samalla voidaan antaa Unkarille suosituksia tilanteen korjaamiseksi. Viime kädessä menettely voi periaatteessa johtaa Unkarin äänestysoikeuden menettämiseen EU:ssa.

Vaadimme, että Suomi jatkaa Unkarin oikeusvaltion puolustamista edistämällä tätä prosessia EU:ssa ja julkisilla foorumeilla. Unkarin tilannetta ei saa painaa villaisella! Muun arvoyhteisön on käytettävä vaikutusvaltaansa maan taivuttamiseen takaisin oikeusvaltion tielle. Kyse ei ole pelkästään EU:sta ja sen uskottavuudesta, vaan liki kymmenestä miljoonasta Unkarissa asuvasta ihmisestä, joiden oikeuksia kavennetaan.

Kannusta eurooppaministeri Tytti Tuppuraista jatkamaan valitulla linjalla, ja pitämään ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion lippua korkealla. Niin me olemme kokoaan suurempi Suomi. Allekirjoita vetoomus!

Päivitys 3.7.: Unkarin parlamentti lopetti hätätilan kesäkuun puolivälissä, mutta samassa yhteydessä hyväksytettiin uusi, vastaavanlainen laki, joka mahdollistaa kaiken lainsäädäntövallan siirtämisen hallitukselle ”terveydellisessä hätätilassa”. Kyseinen hätätila on mahdollista julistaa kuudeksi kuukaudeksi ja sen asettamisesta vastaa johtava lääkintäviranomainen (chief medical officer of the state), jonka virka on hallituksen alainen. Käytännössä Orbánin hallituksella on yhä täysi mahdollisuus siirtyä käyttämään valtaa rajoituksitta.

Lue lisää:
https://www.hrw.org/news/2020/05/29/ending-hungarys-state-emergency-wont-end-authoritarianism
https://www.amnesty.hu/data/file/4968-never-ending-story_-hhc-ai-hclu-rapid-reaction-27052020-.pdf?version=1415642342

Seuraa meitä: