Turkin presidentin on kunnioitettava kansalaistensa oikeuksia

Turkin ihmisoikeudet ovat vaarassa murentua entisestään 15. heinäkuuta alkaneen vallankaappausyrityksen jälkiselvittelyiden seurauksena. Turkissa on aloitettu laajamittaiset puhdistukset, joiden seurauksena yli 10 000 ihmistä on pidätetty. Tietojemme mukaan pidätettyjä on kidutettu.

Kerro presidentti Recep Tayyip Erdoganille, ettei ihmisoikeuksia saa murentaa hätätilan nojalla:

  • Turkin viranomaisten pitää kunnioittaa ihmisoikeuksia tutkiessaan vallankaappausyritystä. Ihmiset, joiden osallisuudesta rikolliseen toimintaan ei ole todisteita, on vapautettava. Oikeudenmukaiset oikeudenkäynnit on taattava.
  • Kidutuksen kielto on ehdoton, eikä sitä ei voi jäädyttää tai rajoittaa. Kidutusepäilyjen vuoksi Turkin on päästettävä riippumattomat tarkkailijat kaikkiin paikkoihin, joissa pidätettyjä pidetään. Kaikille pidätetyille on taattava säännöllinen yhteydenpito heidän asianajajiinsa sekä perheenjäseniinsä.
  • Hätätilaa ei saa käyttää tekosyynä rauhanomaisten toisinajattelijoiden hiljentämiseen tai puhdistuksiin kansalaisyhteiskunnassa, medioissa, oikeuslaitoksessa, koulutussektorilla tai muilla yhteiskunnan alueilla.
  • Median sensuroiminen hallituksen toimien arvostelun vuoksi on laitonta myös hätätilan aikana.
  • Työntekijöiden oikeutta kyseenalaistaa heidän irtisanomisensa tai väliaikainen viraltapano on kunnioitettava. Näissä prosesseissa on toimittava oikeudenmukaisesti ja läpinäkyvästi.

Allekirjoita vetoomus

Virhe: tarkista sähköposti

Virhe: Puhelinnumeron tulee alkaa 0. Puhelinnumerossa ei saa olla välejä tai välimerkkejä.

Allekirjoituksia nyt: 5817

58 %
025005000750010000

Turkin hallitus ei saa polkea kansalaistensa oikeuksia, vaikka maa eläisi nyt poliittisen epävarmuuden aikaa. Vallankaappausyrityksen aikana tapahtuneet rikokset on tutkittava ja syylliset vietävä oikeuteen, mutta tämän prosessin on tapahduttava kuitenkin ihmisoikeuksia kunnioittaen.

Hätätila ei vapauta Turkkia velvoitteista, jotka kansainvälinen oikeus sille asettaa. Turkki ei saa tinkiä kansalaistensa vapauksista ja oikeuksista. Jos ihmisoikeuksia ei kunnioiteta, kukaan ei ole turvassa.

Seuraa meitä: