Etusivu Vetoomus Tulevan hallituksen uudistettava translaki!

Tulevan hallituksen uudistettava translaki!

Missä maassa lapsi ei pääse linja-autoon, koska matkakortissa oleva sukupuolimerkintä ei vastaa hänen ulkonäköään eikä sukupuoltaan? Entä missä ihminen pakotetaan tarpeettomaan hormonihoitoon? Missä valtio riistää ihmiseltä oikeuden saada lapsia, jos hän haluaa muuttaa henkilötunnuksensa? Missä henkilön sukupuolen määrittelee joku muu kuin ihminen itse?

Vaalit avaavat jokaiselle puolueelle mahdollisuuden vaikuttaa. Tulevat hallituspuolueet päättävät, kirjataanko Suomen translain kokonaisuudistus hallitusohjelmaan. Vetoa heihin nyt!

Hyvät puoluejohtajat:

Jos johtamasi puolue on mukana hallitusneuvotteluissa, on sen käsissä Suomen ihmisoikeuspolitiikan tulevaisuus.

Vetoan, että

  • sitoudutte hallitusohjelmassa uudistamaan translain sekä ihmisoikeuksia että itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi.
  • ihmisoikeussopimusten velvoitteiden mukaisesti poistatte transihmisiin kohdistuvan syrjinnän.
  • oikeudellinen ja lääketieteellinen prosessi erotetaan toisistaan.

Allekirjoita vetoomus

Virhe: tarkista sähköposti

Virhe: Puhelinnumeron tulee alkaa 0. Puhelinnumerossa ei saa olla välejä tai välimerkkejä.

Allekirjoituksia nyt: 10465

69 %
0375075001125015000

Voimassa olevan translain seurauksena ihmisiä kohdellaan epäinhimillisesti. Laki loukkaa oikeutta tasa-arvoiseen kohteluun, yksityis- ja perhe-elämän suojaan ja fyysiseen ja henkiseen koskemattomuuteen. Sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen eli henkilötodistuksen sukupuolimerkinnän muuttamisen henkilön sukupuoli-identiteettiä vastaavaksi on oltava nopeaa, avointa ja sujuvaa. Prosessin on kunnioitettava ihmisen yksityisyyttä ja ihmisarvoa. Nyt nämä eivät toteudu.

Nykyisen translain mukaan juridista sukupuoltaan vahvistavan henkilön on

  • oltava lisääntymiskyvytön eli tarvittaessa suostuttava sterilisaatioon.
  • esitettävä lääketieteellinen selvitys siitä, että hän kuuluu ”vastakkaiseen sukupuoleen” ja elää “tämän mukaisessa sukupuoliroolissa”.
  • oltava täysi-ikäinen.

Nämä vaatimukset asettavat transihmiset tilanteeseen, jossa he joutuvat valitsemaan eri ihmisoikeuksien väliltä.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on todennut, että lisääntymiskyvyttömyyden vaatiminen sukupuolen juridisen vahvistamisen ehtona loukkaa ihmisoikeuksia. Myös Euroopan komissio on muistuttanut, että Suomi ei voi rikkoa perusoikeuksia ja tästä käytännöstä on luovuttava.

“Translain muutos ei vie keneltäkään toiselta mitään pois, mutta se merkitsisi transihmisille elämän kokoista parannusta.”
Transaktivisti Sakris Kupila

Esimerkiksi Ruotsi maksaa korvauksia maan aiemman translainsäädännön aikana pakkosteriloiduille ihmisille. Naapurimaassamme siis maksetaan korvauksia ihmisoikeusloukkauksista, joiden systemaattista ja julmaa harjoittamista Suomessa yhä jatketaan.

Juridinen ja lääketieteellinen prosessi pitää erottaa toisistaan, sillä ihmisillä on oikeus määritellä itse sukupuolensa ja päättää, mitä hoitoja he tarvitsevat sukupuolen korjausprosessin aikana. Kaikki transihmiset eivät tarvitse hoitoja.

Nykyinen translaki altistaa lapset ja nuoret karkealle syrjinnälle. Nuori ihminen voi kokea päivittäin syvää ahdistusta tilanteissa, joissa hänen on kerrottava henkilötunnus, joka ei vastaa hänen sukupuoltaan. Täysi-ikäisyysvaatimuksen poistaminen helpottaisi jokaisen transtaustaisen lapsen ja nuoren arkea ja vaikuttaisi positiivisesti lapsen minäkuvaan.

 

Lue myös ”Sama lapsi, sama rakkaus” – Sakris Kupilan äidin Sirpa Timosen haastattelu

Seuraa meitä: