Tanska ei saa palauttaa syyrialaisia vaaraan
Vetoomus

Tanska ei saa palauttaa syyrialaisia vaaraan

Tanska on alkanut perua Syyrian konfliktia paenneiden oleskelulupia. Tanskan viranomaiset väittävät, että palaaminen Syyrian pääkaupunkiin Damaskokseen ja sen lähialueille olisi turvallista.

Satojen Tanskassa asuvien syyrialaisten oleskeluluvat on peruttu tai niitä ei ole uusittu. Kymmenet on määrätty palautettavaksi Tanskan ja Syyrian hallinnon välillä ei ole tällä hetkellä diplomaattisia suhteita, joten palautuksia ei ole vielä pantu täytäntöön. Oleskelulupansa menettäneitä voidaan ”motivoida palaamaan Syyriaan vapaaehtoisesti” esimerkiksi ottamalla heidät säilöön.

Tanskan on kunnioitettava ihmisoikeuksia. Syyria ei ole turvallinen. Siviilit, myös maahan palanneet tai palautetut pakolaiset, ovat jatkuvassa vaarassa joutua systemaattisten ihmisoikeusloukkausten uhreiksi.

Tanskassa oleville syyrialaisille on taattava suojelu – allekirjoita vetoomus!

Allekirjoita vetoomus
40.39%
Tavoitteesta
4039
Allekirjoitusta
8
Päivää jäljellä
Auta jakamalla vetoomusta läheisillesi
FacebookTwitterWhatsApp

ARVOISA MAAHANMUUTTO- JA INTEGRAATIOMINISTERI MATTIAS TESFAYE,

Vaadin, että

• Tanskassa olevien syyrialaisten suojelun jatkuminen varmistetaan välittömästi. Myös heidän, joiden oleskelulupa on tilapäinen.

• Kaikki syyrialaiset saavat suojelua siihen asti, että heidän perusoikeutensa eivät enää ole vaarassa Syyriassa.

Auta jakamalla vetoomusta läheisillesi
FacebookTwitterWhatsApp

Tausta

Tanskan pakolaispolitiikan painopiste muuttui vuonna 2019. Kotoutumisen tukeminen vaihtui lyhytaikaisiin suojelupäätöksiin sekä palautusten tehostamiseen. Kesällä 2020 Tanskan viranomaiset alkoivat laajamittaisesti uudelleentarkastella syyrialaisille myönnettyjä oleskelulupia. Huhtikuuhun 2021 mennessä 380 syyrialaisen oleskelulupa on peruttu tai uutta ei ole myönnetty. Ainakin 39 syyrialaista on saanut lopullisen päätöksen palautuksesta.

30 päivää sen jälkeen, kun henkilö on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen tai hänen lupaansa ei ole jatkettu tai se on peruttu, hänet suljetaan palautuskeskukseen, jossa hänellä ei ole mahdollisuutta työskennellä tai opiskella. Palautuksia ei kuitenkaan ole mahdollista panna täytäntöön tällä hetkellä, sillä Tanskalla ja Syyrian hallinnolla ei ole voimassaolevia keskinäisiä diplomaattisuhteita. Tanskan ulkomaalaislain mukaan viranomaiset voivat käyttää ”motivaatiota lisääviä” toimia, kuten säilöönottoa, joilla oleskeluluvan menettäneitä ”motivoidaan palaamaan vapaaehtoisesti” lähtömaahan.

Palautuskeskuksissa olevilla ei ole mielekästä sisältöä päiviinsä ja Tanskan hallitus ei tarjoa heille juurikaan muita vaihtoehtoja kuin palaamisen kotimaahan. Amnesty uskoo, että oleskeluluvan, työn ja opintojen vieminen ihmisiltä voi painostaa heidät valitsemaan paluun Syyriaan. Tällainen painostaminen siviileille vaaralliseen maahan palaamiseen loukkaa kansainvälisen oikeuden velvoittavaa ehdotonta palautuskieltoa, joka kieltää palauttamasta ketään alueelle, jossa hän on vaarassa joutua vakavien ihmisoikeusloukkausten uhriksi.

Syyria ei ole turvallinen

Tällä hetkellä väkivaltaisuudet ovat vähentyneet Damaskoksen alueella, ja tähän Tanskan maahanmuuttoviranomaiset nojaavat kieltäytyessään myöntämästä oleskelulupia syyrialaisille. Väkivaltaisuuksien vähenemisestä huolimatta Amnestyn tutkimukset osoittavat, että siviilit ovat silti vaarassa joutua vainon tai ihmisoikeusloukkausten uhriksi – ja siksi he tarvitsevat kansainvälistä suojelua.

Amnesty tutkii parhaillaan palautettujen syyrialaispakolaisten kohtaamia ihmisoikeusloukkauksia Syyrian hallinnon valvomilla alueilla, kuten Damaskoksessa. Tutkimus osoittaa, että hallinnon valvomille alueille palautetut joutuvat käymään Syyrian turvallisuusjoukkojen suorittaman kuulustelun osana ”turvallisuusselvitystään”. Amnesty uskoo, että turvallisuusjoukot ovat vastuussa laajamittaisista systemaattisista ihmisoikeusloukkauksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, kuten kidutuksesta ja laittomista teloituksista sekä ihmisten tahdonvastaisista katoamisista.

Lue lisää