Etusivu Vetoomus Sanoista tekoihin: naisiin kohdistuva väkivalta on pysäytettävä

Sanoista tekoihin: naisiin kohdistuva väkivalta on pysäytettävä

Naisiin kohdistuva väkivalta on Suomen laajin ihmisoikeusongelma. Vaikka tämä on tiedostettu juhlapuheissa, väkivallan vastaiselta työltä puuttuu rahoitus ja resurssit. Väkivallan vähättelyn on loputtava: allekirjoita vetoomuksemme ja vaadi hallitukselta toimia!

Arvoisa peruspalveluministeri Saarikko, vaadin, että:

  • hallitus lisää turvakotipaikkojen määrää 500:aan. Seksuaaliväkivallan uhrien tukikeskuksia on oltava 13.
  • hallitus ottaa vakavasti naisiin kohdistuvan väkivallan ennalta ehkäisyn ja osoittaa palvelujen suunnitteluun ja koordinointiin riittävät resurssit
  • hallitus ryhtyy toimiin lainsäädännön muuttamiseksi naisiin kohdistuvaan väkivaltaan puuttumiseksi ja ehkäisemiseksi

Vaatimukset perustuvat varjotoimeenpano-ohjelmaan, joka on laadittu vuonna 2015 voimaan astuneen Istanbulin sopimuksen toteuttamiseksi.

Allekirjoita vetoomus

Virhe: tarkista sähköposti

Virhe: Puhelinnumeron tulee alkaa 0. Puhelinnumerossa ei saa olla välejä tai välimerkkejä.

Allekirjoituksia nyt: 20910

83 %
06250125001875025000

Hallitus on pettänyt väkivaltaa kokeneet naiset. Kansainvälinen naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen sopimus, eli Istanbulin sopimus astui Suomessa voimaan 1.8.2015. Järjestöt kamppailivat sopimuksen syntymiseksi pitkään. Sopimuksen jälkeen edistystä on tapahtunut, mutta aivan liian vähän ja hitaasti.

Suomi on naisille yksi Euroopan vaarallisimmista maista

Konkreettiset toimet ovat todella tarpeen, sillä Euroopan perusoikeusviraston tutkimuksen mukaan, Suomi on yksi Euroopan vaarallisimmista maista naisille.

Joka kolmas suomalaisnaisista on kokenut väkivaltaa nykyisen tai entisen kumppaninsa taholta. Pelkästään yhden vuoden aikana ainakin 55 000 suomalaisnaista kokee seksuaalista väkivaltaa ja 15 000 naista raiskataan.

Satoja turvakotipaikkoja puuttuu

Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiselta työltä puuttuu rahoitus. Vaikka kaikki puolueet sitoutuivat Amnestyn puoluekyselyssä vaalien alla turvakotipaikkojen lisäämiseen, Suomesta puuttuu edelleen lähes 400 turvakotipaikkaa.

Turvakotien asiakasmäärät kasvavat vuosi vuodelta. Vuonna 2015 turvakodeissa oli yhteensä 3 055 asiakasta, joista naisia oli 93%. 1 182 asiakkaalle jouduttiin toteamaan, että turvakodissa ei ole heille tilaa. Vuonna 2016 jälleen yli tuhat ihmistä ei mahtunut siihen turvakotiin, johon he hakeutuivat.

Turvakodit ovat palokuntia: ne pelastavat ihmishenkiä. Aina kun väkivaltaa kärsinyt nainen joudutaan käännyttämään turvakodin ovelta pois, yksi palo jää sammuttamatta. Joillakin alueilla lähin turvakoti voi olla jopa satojen kilometrien päässä. Kun turvakodista ei löydy tilaa, väkivallan vaurioittama ihminen voi kokea tulevansa torjutuksi ja jää yksin.

Turvakotipaikkojen lisäksi tarvitaan matalan kynnyksen tukikeskuksia, joihin kaikki pääsevät ilman ajanvarausta, sosiaaliturvatunnusta, rahaa tai Suomen kielen taitoa. Myös seksuaalista väkivaltaa kokeneille suunnatut palvelut ovat täysin riittämättömät. Seksuaaliväkivallan uhrien tukikeskuksia tarvitaan vähintään 13. Nyt niitä on vain yksi.

Kansallinen koordinointi avain väkivallan vähenemiseen

Väkivalta ei vähene sillä, että saadaan parempia palveluita uhreille. Vain kansallisen koordinoinnin avulla väkivaltaa voidaan vähentää, kun hyvät käytännöt leviävät koko maahan. Tätä edellyttää myös Istanbulin sopimus.

Paitsi että naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisten palvelujen rahoitus on riittämätön, on myös lain antama suoja naisille riittämätön. Suurimmassa osassa tapauksia väkivallan tekijä on uhrin kumppani tai tuttu, mikä tekee kynnyksen rikosilmoituksen tekemiseen korkeaksi. Raiskauksen uhri jää usein ilman oikeutta. Raiskauksen tunnusmerkistöä on muutettava niin, että se perustuu suostumuksen puutteeseen. Rikoslainsäädäntöä on muutettava niin, että seksuaaliseksi ahdisteluksi määritellään myös muut ahdistelun muodot kuin fyysinen kosketus.

Määrättäessä lasten huoltajuudesta ja tapaamisoikeuksista tulee ottaa huomioon naisiin kohdistuvan väkivallan tapaukset, sillä vanhempaan kohdistuva väkivalta on myös väkivaltaa lasta kohtaan. Lähisuhdeväkivaltatapauksissa sovittelu tulee kieltää, ja tekijän on jouduttava rikosoikeudelliseen vastuuseen teoistaan.

Seuraa meitä: