Pysäytä omankädenoikeus Filippiineillä

Poliisi ja tuntemattomat omankädenoikeuden harjoittajat ovat tappaneet noin 3000 ihmistä Filippiineillä presidentti Rodrigo Duterten noustua valtaan viime kesäkuussa. Duterten julistaman ”huumeiden vastaisen sodan” uhreista nuorin on ollut vasta 5-vuotias tyttö. Monet tapoista ovat laittomia teloituksia. Presidentti on luvannut tappamisen jatkuvan. Vaadi presidenttiä pysäyttämään tappaminen ennen kuin on liian myöhäistä.

Arvoisa presidentti Rodrigo Duterte,

  • Teidän on tuomittava laittomat teloitukset ja muut laittomat tapot ja vaadittava, että poliisin voimankäyttö on kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisten normien mukaista.
  • Viranomaisten on tutkittava tehokkaasti ja riippumattomasti kaikki ilmoitukset laittomista teloituksista, laittomista tapoista ja myös ne tapaukset, joissa poliisi voimankäyttö on johtanut kuolemaan. Rikoksiin syyllistyneet on tuotava oikeuden eteen oikeudenmukaisessa menettelyssä.
  • Poliisin toimintaa on valvottava riippumattomasti ja sitä varten on perustettava itsenäinen elin. On panostettava todistajien suojeluun, hallinnon avoimuuteen ja viranomaisten vastuuseen.

Allekirjoita vetoomus

Virhe: tarkista sähköposti

Virhe: Puhelinnumeron tulee alkaa 0. Puhelinnumerossa ei saa olla välejä tai välimerkkejä.

Allekirjoituksia nyt: 8615

86 %
025005000750010000

Televisioidussa puheessaan 5. kesäkuuta presidentti Duterte sanoi tarjoavansa huimat palkkiot kenelle tahansa, joka nappaa huumeparonin – elävänä tai kuolleena. Hän lupasi palkkion myös jokaisesta tapetusta epäillystä rikollisesta. Muissa lausunnoissaan Duterte on sanonut antavansa poliisivoimille valtuudet tappaa kaikki, jotka vastustavat pidätystä tai ovat sekaantuneet järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

Syyskuussa pitämässään puheessa presidentti linjasi, että hänen hyökkäyksensä epäiltyjä huumeidenkäyttäjiä ja -myyjiä kohtaan jatkuu. ”Vielä monet kuolevat”, hän uhosi. Viimeisimmät tilastot osoittavat, että ainakin 3000 ihmistä on tapettu valtion hyväksymissä väkivaltaisuuksissa sen jälkeen, kun Duterte nousi presidentiksi Filippiineillä 30. kesäkuuta.

Duterte on lausunnoillaan luonut ilmapiirin, jossa kuka tahansa voi tappaa tai tulla tapetuksi ”huumeiden vastaisen sodan” nimissä. Mielivaltaisissa tappamisissa ei ole kuollut pelkästään epäiltyjä huumeidenkäyttäjiä tai -myyjiä, vaan myös satunnaisia ohikulkijoita. Uhreista nuorin on ollut vasta 5-vuotias tyttö.

Ympäri Filippiinejä levinnyt väkivaltaisuuksien aalto on johtanut kasvaviin laittomuuksiin ja siihen, että ”rangaistuksia” on jaettu ilman viranomaisvalvontaa tai oikeudenkäyntejä. Filippiineillä on velvollisuus turvata oikeus elämään kaikkina aikoina. Kansainvälisen oikeuden mukaan poliisin voimankäyttöoikeus on tiukasti rajattu vain tilanteisiin, jossa se on aivan välttämätöntä ihmishenkien suojelemiseksi ja silloinkin sen täytyy olla tarkasti suhteutettuna uhkaan. Poliisin on aina ensisijaisesti käytettävä väkivallattomia keinoja.

Yllyttäminen väkivaltaan ja syrjintään on kiellettyä kansainvälisessä oikeudessa ja saattavat johtaa väkivaltaisuuksien eskaloitumiseen maassa.  Viranomaisten käskystä ja valtion hyväksynnällä tai osallisuudella suoritetut harkitut tapot ilman oikeudenkäyntiä ovat laittomia teloituksia. Laittomat teloitukset ovat kansainvälisiä rikoksia, jotka on tutkittava. Filippiineillä on velvollisuus saattaa oikeuden eteen laittomiin teloituksiin ja muihin mielivaltaisiin tappoihin syyllistyneet.

Allekirjoita vetoomus ja vaadi Dutertea lopettamaan laittomat teloitukset ja mielivaltainen tappaminen.

Seuraa meitä: