Etusivu Vetoomus Oikeus läheisiin jokaiselle: Perheenyhdistämistä on helpotettava

Oikeus läheisiin jokaiselle: Perheenyhdistämistä on helpotettava

Jokaisella on oikeus perheeseen. Suomessa pakolaisten ja toissijaista suojelua saaneiden perheenyhdistämistä on hankaloitettu, ja suurelle osalle se on käytännössä mahdotonta. Jopa yksin Suomeen tulleiden lasten pitäisi pystyä täyttämään korkeat toimeentuloedellytykset saadakseen perheensä luokseen.

Perhe tuo turvaa arjessa ja auttaa kotoutumaan. Pitkä aika erossa perheenjäsenistä tuottaa ahdistusta ja masennusta. Perheenyhdistämisen vaikeuttaminen rikkoo myös räikeästi lapsen etua. Nyt on aika vaikuttaa ja toimia sen puolesta, että jokainen saisi perheensä luokseen.

Vetoa: Perheenyhdistämistä on helpotettava!

Hyvä puoluejohtaja, vaadin että

  • Perheenyhdistämistä helpotetaan ja oikeus perhe-elämään otetaan vakavasti.
  • Toimeentuloedellytystä tarkastellaan uudelleen.
  • Kansainvälistä suojelua saaneiden osalta toimeentuloedellytys poistetaan kokonaan. Tämä on erityisen tärkeää lapsen edun kannalta.

Allekirjoita vetoomus

Virhe: tarkista sähköposti

Virhe: Puhelinnumeron tulee alkaa 0. Puhelinnumerossa ei saa olla välejä tai välimerkkejä.

Allekirjoituksia nyt: 1518

15 %
025005000750010000

Perheenyhdistämistä on vaikeutettu viime vuosien aikana merkittävästi. Kiristyksiä on tehty sekä lainsäädäntöön että käytäntöihin.

Toimeentuloedellytys on hyvin korkea – lähes mahdoton. Perheenkokoajan pitäisi tienata kuukausittain nettona 2 600 euroa voidakseen tuoda Suomeen esimerkiksi puolison ja kaksi lasta. Moni suomalainenkin tienaa tätä vähemmän.

Pakolaisilla on vain kolme kuukautta aikaa perheenyhdistämiseen ilman toimeentuloedellytystä, mutta kaikki eivät onnistu tässä tai edes saa apua prosessin käynnistämiseksi. Toissijaista suojelua saaneiden henkilöiden on sen sijaan aina pystyttävä täyttämään toimeentuloedellytys saadakseen perheensä luokseen. Nämä samat säännöt koskevat yksin tulleita alaikäisiä. Lapsienkin olisi siis pystyttävä elättämään perheensä voidakseen saada mahdollisuuden perhe-elämään.

Näillä säännöksillä ja käytänteillä Suomi ei edistä perheenyhdistämisen toteutumista ja rikkoo räikeästi esimerkiksi lapsen etua. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan kaikessa viranomaistoiminnassa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu ja perheen jälleenyhdistämistä koskevat hakemukset on käsiteltävä myönteisesti, humaanisti ja kiireellisesti. Lasta ei saa erottaa vanhemmistaan.

EU-oikeudessa ja EU-tuomioistuimen oikeuskäytännössä perheenyhdistäminen on pääsääntö. EU:n jäsenvaltiot eivät saa käyttää harkintavaltaansa EU-oikeuden tavoitteiden, eli perheenyhdistämisen edistämisen, vastaisesti. Perheenyhdistämisen vaikeuttaminen hankaloittaa myös kotoutumista, jonka edistämisestä Suomi puhuu.

Perheenyhdistäminen tarjoaa turvallisen reitin

Perhettään kokoava on saanut Suomessa suojelua. Se jo kertoo, että hän on ollut vainon tai muiden ihmisoikeusloukkausten kohteena tai tullut niin vaarallisista oloista, ettei niihin voi palata.

Hänen perheensä elää useimmiten samoissa oloissa. He tarvitsevat myös suojelua.

Yhdistämällä perheen Suomi tarjoaa lähtömaassa eläville perheenjäsenille turvallisen reitin päästä vakaisiin ja turvallisiin oloihin. Ilman tätä mahdollisuutta moni joutuu lähtemään vaaralliselle matkalle. Erityisen vaarallista matkustaminen on usein naisille ja lapsille.

Allekirjoita vetoomus. Perheenyhdistäminen ei saa olla mahdotonta!

Seuraa meitä: