Kiinan on suljettava Xinjiangin vankileirit
Vetoomus

Kiinan on suljettava Xinjiangin vankileirit

Kiinan hallitus on syyllistynyt rikoksiin ihmisyyttä vastaan vainotessaan Xinjiangin autonomisen alueen uiguureja ja muita muslimivaltaisia vähemmistöjä.

Sadoille vankileireille on arvioiden mukaan viety jopa yli miljoona ihmistä. Satoja tuhansia ihmisiä on suljettu vankiloihin. Vapauden riiston ja pakkotyön lisäksi pidätettyjä pahoinpidellään ja kidutetaan systemaattisesti.

Tämä ei saa jatkua – allekirjoita vetoomus ja vaadi Kiinaa sulkemaan vankileirit!

Allekirjoita vetoomus
104.2%
Tavoitteesta
7815
Allekirjoitusta
160
Päivää jäljellä
FacebookTwitterWhatsApp

Arvoisa presidentti Xi Jinping,

Vaadin, että Kiinan viranomaiset

• vapauttavat välittömästi kaikki mielivaltaisesti pidätetyt, ellei henkilön osallisuudesta kansainvälisesti tunnistettuihin rikoksiin ole uskottavia ja päteviä todisteita, sekä purkavat vankileirijärjestelmän.

• kertovat pidätettyjen sijainnin, sallivat heille yhteydenpidon perheeseensä ja valitsemaansa asianajajaan sekä varmistavat, ettei pidätettyihin kohdisteta kidutusta tai muuta epäinhimillistä kohtelua.

FacebookTwitterWhatsApp

Vankileireille suljettu yli miljoona ihmistä

Vuodesta 2017 lähtien Kiinan hallitus on toteuttanut massiivisia ja systemaattisia sortotoimia Xinjiangin alueen etnisiä vähemmistöjä kohtaan. Vankileireille tai vankiloihin on viimeisen neljän vuoden aikana suljettu mielivaltaisesti arviolta yli miljoona ihmistä. Suurin osa pidätetyistä on uiguureja, kazakkeja ja muita muslimivaltaisia vähemmistöjä.

Pidätykset tehdään ”terrorismin” vastaisen kampanjan varjolla. Kiinan hallinnon uiguureihin kohdistama vaino, massapidätykset ja muut ihmisoikeuksia loukkaavat toimenpiteet ovat kuitenkin kaukana oikeutetuista toimista. Vankileireille sulkemisen syyksi voi riittää esimerkiksi asuminen tai matkustelu ulkomailla, yhteydenpito Kiinan ulkopuolelle, uskonnollinen vaatetus, Koraanin lausuminen ja jopa parran kasvattaminen tai alkoholista kieltäytyminen.

Pidätykset vankileireille toimeenpannaan useimmiten ilman reiluja, rikosoikeusjärjestelmän mukaisia oikeudenkäyntejä. Leireille suljettujen kohtalo ei ole tiedossa – usein sukulaisetkin pidetään pimennossa siitä, missä heidän perheenjäsenensä ovat. Monet eivät ole kuulleet perheenjäsenistään vuosiin.

Amnestyn juuri julkaisemassa “Like We Were Enemies in a War” -raportissa käsitellään yksityiskohtaisesti ihmisoikeusloukkauksia, joihin Kiinan hallitus on syyllistynyt Xinjiangissa vuosina 2017–2021. Yli viidenkymmenen leireillä olleen ihmisen haastattelut kertovat systemaattisista sortotoimista, joita on toimeenpantu sekä leireillä että niiden ulkopuolella.

Haastattelut tuovat lisää todisteita Xinjiangin alueen pakkotyöstä ja muista vakavista ihmisoikeusloukkauksista. Todistajanlausunnot viittaavat siihen, että Xinjiangin viranomaiset painostavat tai pakottavat uiguureja ja muihin vähemmistöihin kuuluvia ihmisiä tiettyihin töihin esimerkiksi tehtaisiin.

Kiinan hallitus syyllistyy rikoksiin ihmisyyttä vastaan

Amnestyn keräämästä todistusaineistosta selviää, että Kiinan hallitus syyllistyy Xinjiangissa ainakin ihmisten vangitsemiseen tai muuhun vakavaan fyysisen vapauden riistoon, kidutukseen ja vainoon. Nämä ovat kansainvälisesti tunnustettuja rikoksia ihmisyyttä vastaan.

Leireihin ja vankiloihin suljettuja ihmisiä kidutetaan niin psykologisesti kuin fyysisestikin. Samalla pyritään häivyttämään etnisten vähemmistöjen omaa kulttuuria ja uskonnollisia tapoja sekä aivopesemään heitä Kiinan hallinnolle suotuisaan ajatteluun.

Olosuhteet ja kuri leireillä ovat vankilamaisia. Pidätettyjä tarkkaillaan joka hetki, ja puhuminen muiden leireille suljettujen kanssa on kielletty. Amnestyn haastatteluista selviää, että leireille suljetuille tehdään myös lääketieteellisiä toimenpiteitä ilman heidän suostumustaan. Toimenpiteet voivat olla esimerkiksi pistoksien antamista tai verinäytteiden ottamista.

Muslimivähemmistöjen vaino ulottuu vankileirien ulkopuolelle, jopa Kiinan rajojen yli. Ulkomailla asuvia uiguureja painostetaan pysymään hiljaa tilanteesta ja palaamaan Xinjiangiin siellä vielä asuvia sukulaisia uhkaamalla. Lapsia erotetaan vanhemmistaan estämällä heidän matkustamisensa maanpakoon joutuneiden vanhempien luo ja sulkemalla heitä eräänlaisiin valtion ”sisäoppilaitoksiin” tai ”orpokoteihin”.

Kiinan poliisi voi seurata ulkomailla asuvia kansalaisiaan ja lähestyä heitä viestisovelluksin vaatien esimerkiksi henkilötietojen luovuttamista. Hallituksen vainoamiin etnisiin ryhmiin kuuluvat ihmiset kertovat elävänsä valvonnan takia jatkuvassa pelossa sekä oman että sukulaistensa turvallisuuden puolesta.

Kiinan hallinto luo toimillaan pelon ilmapiiriä, jonka pyrkimyksenä on estää islamin uskon harjoittaminen ja hävittää muslimivaltaisten etnisten ryhmien kulttuuriset käytännöt Kiinasta. Kiinan systemaattisen vainon muslimivähemmistöjä kohtaan on loputtava – allekirjoita vetoomus!