Vaikuttamistyön harjoittelija: taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet