Vaalit lähestyvät, toimi omassa kotikunnassasi!
Kuntavaalit

Vaalit lähestyvät, toimi omassa kotikunnassasi!

Kuntapolitiikassa tehtävät päätökset vaikuttavat meidän kaikkien arkeen – ja samalla ihmisoikeuksien toteutumiseen.

Kuntavaalit ovat myös ihmisoikeuksien vaalit. Ihmisoikeudet ovat perusta hyvälle ja arvokkaalle arjelle, jonka tulee kuulua kaikille. Ihmisoikeuksien täytyy olla tärkeässä roolissa, kun Suomen lähitulevaisuudesta päätetään.

Kuntavaaliehdokastulevana päättäjänä voit noudattaa ihmisoikeusperustaisen päätöksenteon periaatteita ja toteuttaa arjen ihmisoikeuspolitiikkaa omassa kunnassasi. Miten ihmisoikeudet käytännössä näkyvät kuntasi päätöksenteossa ja sitä seuraavissa toimenpiteissä?

Tutustu koulutusmateriaaliin, josta saat vinkkejä ihmisoikeusperustaiseen päätöksentekoon. Lataa materiaali käyttöösi täältä.

Kuntalainen, juuri sinä:  haastetaan yhdessä tulevat päättäjät tekemään työtä sen eteen, että kotikuntiemme päätöksenteko on ihmisoikeusperustaista. Sinulla on oikeus tulla kuulluksi, ja näkemyksilläsi tulee olla aidosti merkitystä oman kuntasi päätöksenteossa. Käytä ääntäsi ihmisoikeuksien puolesta.

Tutustu koulutusmateriaaliin, josta saat tietoa siitä, mitä ihmisoikeusperustainen päätöksenteko käytännössä tarkoittaa ja vinkkejä, miten voit toimia omalla kotipaikkakunnallasi. Lataa materiaali käyttöösi täältä.

Ihmisoikeuksien turvaaminen vaatii kuntien päätöksentekijöiltä ihmisoikeuksien huomioimista kaikissa toimenpiteissä. Ihmisoikeusvelvoitteiden näkökulmasta tärkeitä haasteita tällä kuntavaalikaudella ovat esimerkiksi naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisten toimien riittävyys, kansainvälistä suojelua saaneiden pakolaisten kuntapaikat sekä kuntien ilmastotyö.