Framsidan Brevmaraton för skolor Såhär organiserar du brevskrivarmaraton i din skola

Såhär organiserar du brevskrivarmaraton i din skola

Man kan delta i brevskrivarmaratonen 2.11-11.12.2020. Det går att anmäla sig till kampanjen ända fram till sista dagen. Ifall du beställer material per post skall du anmäla din skola senast en vecka före lektionen. Ifall du printar ut materialet själv kan du hålla lektionen fast genast efter anmälan.

Lektionen är planerad att ta 60–90 minuter. För lektionen får läraren en lärarguide och anvisningar för att hålla lektionen. Guiden innehåller

  • information om de mänskliga rättigheterna och personerna i kampanjen,
  • praktiska övningar
  • anvisningar för brevskrivningen.
  • en engelsk-svensk ordlista som stöd för skrivandet

Guiden kan tillämpas så att den lämpar sig för respektive lektions målsättningar. Lektionsmaterialet kan skrivas ut eller beställas per post i samband med anmälan.

Diapresentationen och det övriga materialet är på svenska. Vädjandebrevet skrivs på engelska, svenska eller något annat språk, till exempel under språklektionerna.

Eleverna kan även delta i kampanjen genom att skriva solidaritetskort till dem som har utsatts för människorättskränkningar och som är föremål för kampanjen.

Tips! Om ni vill involvera eleverna i skolan i större omfattning kan ni ställa i ordning ett kampanjbord där eleverna får skriva solidaritetskort och göra reklam för det med affischer. Du kan be om färdiga underlag för solidaritetskort och affischer till skolan i samband med anmälningen eller per e-post.

De brev och kort som skrivs under lektionerna skickas i ett returkuvert till Amnesty som vidarebefordrar dem till de ansvariga myndigheterna i respektive länder eller till de personer som har utsatts för människorättskränkningar. Att skicka breven och korten är frivilligt, eleverna avgör själva om de vill göra det.

Enligt Utbildningsstyrelsens anvisningar skall vårdnadshavarna till minderåriga elever på förhand informeras om brevskrivarmaratonen. Läs anvisningarna här.

Följ oss: