Framsidan Appeal Translagen måste garantera självbestämmanderätt till alla

Translagen måste garantera självbestämmanderätt till alla

Den nya regeringen har som mål att påbörja en totalrevidering av translagen. I och med den nya lagen skall fastställandet av den juridiska könstillhörigheten särskiljas från den medicinska processen och kravet på sterilisering skall slopas.

Detta är fint! En viktig etapp i arbetet mot diskriminering av transpersoner har kanske snart nåtts.

Då den nya lagen stiftas måste dock förverkligandet av självbestämmanderätten till alla beaktas. Även under 18-åringar måste ha rätt till en könsanteckning som motsvarar den egna identiteten.

Fint gjort nya regeringen!

Skrivningarna i regeringsprogrammet gällande förnyelsen av translagen visar en utmärkt riktning.

Visst säkerställer ni även att

  • den nya lagen garanterar förverkligandet av självbestämmanderätten till alla och att åldersgränsen på 18 år för fastställande av juridisk könstillhörighet slopas.

Skriv under appell.

Virhe: tarkista sähköposti

Fel: Telefonnumret ska börja med 0. Numret får inte innehålla mellanslag eller konstiga tecken.

Underskrift: 5950

59 %
025005000750010000

Självbestämmanderätt till alla – Låt oss inte glömma barn och unga!

I totalrevideringen av translagen får inte barns och ungas rättigheter glömmas bort. I regeringsprogrammet står nu skrivet att det fortfarande i och med den nya lagen skulle vara möjligt endast för 18 år fyllda att på basen av egen anmälan fastställa den juridiska könstillhörigheten.

För tillfället måste trans- och icke binära barn och unga vänta tills de fyllt 18 år innan de kan ansöka om att korrigera könsanteckningen i identitetsbeviset. Att slopa åldersgränsen skulle göra det möjligt även för trans- och icke binära barn och unga under 18 år att korrigera könsanteckningen.

Att slopa ålderskravet på 18 år för att fastställa den juridiska könstillhörigheten är centralt för att barnets rättigheter skall förvekligas. Lagstiftningen gällande fastställandet av den juridiska könstillhörigheten bör trygga barnets bästa och skydda barnet från diskriminering i samhället.

Uppmuntra regeringen att ro förnyelsen av translagen i land så att allas självbestämmanderätt förverkligas och att åldersgränsen på 18 år för fastställande av juridisk könstillhörighet slopas.

Följ oss: