Framsidan Appeal Finlands flyktingkvot måste höjas

Finlands flyktingkvot måste höjas

Med hjälp av flyktingkvoten hjälper vi människor som har förlorat allting. De har flytt krig, förföljelse eller andra brott mot de mänskliga rättigheterna. De har torterats, utnyttjats eller så är de i så dåligt skick att de inte längre tryggt kan leva i flyktingläger. De är barn och vuxna, mor- och farföräldrar, funktionsnedsatta och ensamförsörjare. De behöver ett hem.

Regeringens budgetmangling,

Visst säkerställer ni att

  • Finland höjer och flerdubblar sin flyktingkvot och konsekvent och långsiktigt erbjuder skydd till flyktingar.

Skriv under appell.

Virhe: tarkista sähköposti

Fel: Telefonnumret ska börja med 0. Numret får inte innehålla mellanslag eller konstiga tecken.

Underskrift: 6518

86 %
01875375056257500

Finland har årligen inom ramen för flyktingkvoten tagit emot 750 människor och gett dem en ny chans. Trots det finns det över en miljon människor i världens flyktingläger som varje år blir utan hjälp. Vi kan hjälpa flera!

Riksdagen besluter i samband med behandlingen av statsbudgeten om storleken på flyktingkvoten. Under budgetmanglingen slår regeringen fast innehållet i budgetpropositionen som sedan lämnas till riksdagen. Många beslutsfattare har berättat att de skulle vilja hjälpa de allra mest utsatta människorna i flyktinglägren. Nu finns det en möjlighet till det. Underteckna appellen!

Följ oss: